Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Ponedeljek, 12. november 2018 - Strasbourg

10. Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 78 Poslovnika)
CRE

Predsednik je sporočil, da bo skupaj s predsednikom Sveta v sredo podpisal naslednje akte, sprejete v skladu z rednim zakonodajnim postopkom:

- Uredba evropskega Parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede virov za ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo ter virov za cilj „naložbe za rast in delovna mesta“ (00057/2018/LEX - C8-0477/2018 - 2018/0265(COD))

- Uredba evropskega Parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 726/2004, kar zadeva lokacijo sedeža Evropske agencije za zdravila (00040/2018/LEX - C8-0476/2018 - 2017/0328(COD))

- Uredba evropskega Parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010, kar zadeva lokacijo sedeža Evropskega bančnega organa (00039/2018/LEX - C8-0475/2018 - 2017/0326(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA), o spremembi Uredbe (ES) št. 1987/2006 in Sklepa Sveta 2007/533/PNZ ter o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1077/2011 (00029/2018/LEX - C8-0472/2018 - 2017/0145(COD))

- Uredba evropskega Parlamenta in Sveta o Agenciji Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (Eurojust) ter nadomestitvi in razveljavitvi Sklepa Sveta 2002/187/PNZ (00037/2018/LEX - C8-0471/2018 - 2013/0256(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so izvzeti iz te obveznosti (kodificirano besedilo) (00050/2018/LEX - C8-0470/2018 - 2018/0066(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o okviru za prosti pretok neosebnih podatkov v Evropski uniji (00053/2018/LEX - C8-0469/2018 - 2017/0228(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o vzajemnem priznavanju sklepov o začasnem zavarovanju in sklepov o odvzemu (00038/2018/LEX - C8-0468/2018 - 2016/0412(COD))

- Direktiva evropskega Parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2010/13/EU o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju avdiovizualnih medijskih storitev (Direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah) glede na spreminjajoče se tržne razmere (00033/2018/LEX - C8-0467/2018 - 2016/0151(COD))

°
° ° °

Govoril je: Jerzy Buzek o izjavi predsednika o slovesnostih ob stoti obletnici konca prve svetovne vojne..

Zadnja posodobitev: 27. februar 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov