Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Ponedeljek, 12. november 2018 - Strasbourg

11. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

1) od Sveta in Komisije

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi instrumenta prilagodljivosti za financiranje takojšnjih proračunskih ukrepov za obvladovanje trenutnih izzivov migracij, pritokov beguncev in varnostnih groženj (COM(2018)0708 - C8-0437/2018 - 2018/2245(BUD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

mnenje :

LIBE

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko o spremembi protokolov št. 1 in št. 4 k Evro-mediteranskemu pridružitvenemu sporazumu med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Kraljevino Maroko na drugi strani (10593/2018 - C8-0463/2018 - 2018/0256(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

INTA

mnenje :

AFET, AGRI, PECH

- Sprememba statuta EIB (13166/2018 - C8-0464/2018 - 2018/0811(CNS))

posredovano

pristojni odbor :

AFCO

mnenje :

BUDG, ECON

- Predlog imenovanja na mesto predsednika/-ice nadzornega odbora v enotnem mehanizmu nadzora (N8-0120/2018 - C8-0466/2018 - 2018/0905(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

ECON

2) od odborov

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o nepoštenih trgovinskih praksah v odnosih med podjetji v verigi preskrbe s hrano (COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD)) - odbor AGRI - Poročevalec: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi in popravku Uredbe (EU) št. 167/2013 o odobritvi in tržnem nadzoru kmetijskih in gozdarskih vozil (COM(2018)0289 - C8-0183/2018 - 2018/0142(COD)) - odbor IMCO - Poročevalec: Nicola Danti (A8-0318/2018)

- Poročilo o izvajanju pridružitvenega sporazuma EU z Gruzijo (2017/2282(INI)) - odbor AFET - Poročevalec: Andrejs Mamikins (A8-0320/2018)

- Poročilo o izvajanju pridružitvenega sporazuma EU z Moldavijo (2017/2281(INI)) - odbor AFET - Poročevalec: Petras Auštrevičius (A8-0322/2018)

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o pristaniških sprejemnih zmogljivostih za oddajo odpadkov z ladij, razveljavitvi Direktive 2000/59/ES ter spremembi Direktive 2009/16/ES in Direktive 2010/65/EU (COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD)) - odbor TRAN - Poročevalka: Gesine Meissner (A8-0326/2018)

- Poročilo o razvojni pomoči EU na področju izobraževanja (2018/2081(INI)) - odbor DEVE - Poročevalec: Vincent Peillon (A8-0327/2018)

- Poročilo s priporočili Komisiji o humanitarnih vizumih (2017/2270(INL)) - odbor LIBE - Poročevalec: Juan Fernando López Aguilar (A8-0328/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju zaščitnih klavzul in drugih mehanizmov, ki omogočajo začasno opustitev preferencialov v nekaterih sporazumih, sklenjenih med Evropsko unijo in nekaterimi tretjimi državami (COM(2018)0206 - C8-0158/2018 - 2018/0101(COD)) - odbor INTA - Poročevalec: Christofer Fjellner (A8-0330/2018)

- Poročilo o poročilu Komisije o Srbiji za leto 2018 (SWD(2018)0152 - 2018/2146(INI)) - odbor AFET - Poročevalec: David McAllister (A8-0331/2018)

- Poročilo o poročilu Komisije o Kosovu za leto 2018 (SWD(2018)0156 - 2018/2149(INI)) - odbor AFET - Poročevalec: Igor Šoltes (A8-0332/2018)

- Poročilo o poročilu Komisije o Albaniji za leto 2018 (SWD(2018)0151 - 2018/2147(INI)) - odbor AFET - Poročevalec: Knut Fleckenstein (A8-0334/2018)

- Poročilo o izvozu orožja: izvajanje Skupnega stališča Sveta 2008/944/SZVP (2018/2157(INI)) - odbor AFET - Poročevalka: Sabine Lösing (A8-0335/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o obstojnih organskih onesnaževalih (prenovitev) (COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)) - odbor ENVI - Poročevalka: Julie Girling (A8-0336/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi večletnega načrta za male pelagične staleže v Jadranskem morju in ribolov, ki izkorišča te staleže (COM(2017)0097 - C8-0095/2017 - 2017/0043(COD)) - odbor PECH - Poročevalka: Ruža Tomašić (A8-0337/2018)

- Poročilo o digitalizaciji za razvoj: zmanjševanje revščine s tehnologijo (2018/2083(INI)) - odbor DEVE - Poročevalec: Bogdan Brunon Wenta (A8-0338/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pravicah in obveznostih potnikov v železniškem prometu (prenovitev) (COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD)) - odbor TRAN - Poročevalec: Bogusław Liberadzki (A8-0340/2018)

- Poročilo o poročilu Komisije o Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji za leto 2018 (SWD(2018)0154 - 2018/2145(INI)) - odbor AFET - Poročevalec: Ivo Vajgl (A8-0341/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 952/2013 zaradi podaljšanja prehodne uporabe drugih načinov tehnik obdelave podatkov poleg tehnik elektronske obdelave podatkov, določenih v carinskem zakoniku Unije (COM(2018)0085 - C8-0097/2018 - 2018/0040(COD)) - odbor IMCO - Poročevalec: Jasenko Selimovic (A8-0342/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 168/2013 v zvezi z uporabo standarda Euro 5 pri homologaciji dvo- ali trikolesnih vozil in štirikolesnikov (COM(2018)0137 - C8-0120/2018 - 2018/0065(COD)) - odbor IMCO - Poročevalec: Daniel Dalton (A8-0346/2018)

- Poročilo o storitvah oskrbe v EU za večjo enakost spolov (2018/2077(INI)) - odbor FEMM - Poročevalka: Sirpa Pietikäinen (A8-0352/2018)

- Poročilo o minimalnih standardih za manjšine v EU (2018/2036(INI)) - odbor LIBE - Poročevalec: József Nagy (A8-0353/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi standardov emisijskih vrednosti CO2 za nova težka vozila (COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)) - odbor ENVI - Poročevalec: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o preglednih in predvidljivih delovnih pogojih v Evropski uniji (COM(2017)0797 - C8-0006/2018 - 2017/0355(COD)) - odbor EMPL - Poročevalec: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

- Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za zagotavljanje pomoči Latviji (COM(2018)0658 - C8-0416/2018 - 2018/2230(BUD)) - odbor BUDG - Poročevalka: Inese Vaidere (A8-0357/2018)

- Vmesno poročilo o večletnem finančnem okviru 2021–2027 – stališče Parlamenta v luči dogovora (2018/0166R(APP)) - odbor BUDG - Poročevalci: Isabelle Thomas, Jan Olbrycht, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez (A8-0358/2018)

Zadnja posodobitev: 27. februar 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov