Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 12 ноември 2018 г. - Страсбург

12. Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)

В дневния ред беше включен следният въпрос с искане за устен отговор, последван от разисквания (член 128 от Правилника за дейността):

—   (O-000088/2018), зададен от Alojz Peterle, Daciana Octavia Sârbu, Jadwiga Wiśniewska, Frédérique Ries, Merja Kyllönen, Michèle Rivasi, Mireille D'Ornano и Sylvie Goddyn, от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, към Комисията: Лаймска болест (борелиоза) (B8-0417/2018).

Последно осъвременяване: 25 февруари 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност