Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 12. novembra 2018 - Štrasburg

12. Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)

Do programu schôdze bola zaradená táto otázka na ústne zodpovedanie s rozpravou (článok 128 rokovacieho poriadku):

—   (O-000088/2018), ktorú položili Alojz Peterle, Daciana Octavia Sârbu, Jadwiga Wiśniewska, Frédérique Ries, Merja Kyllönen, Michèle Rivasi, Mireille D'Ornano a Sylvie Goddyn, v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, pre Komisiu: Lymská borelióza (B8-0417/2018).

Posledná úprava: 27. februára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia