Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 12 november 2018 - Strasbourg

12. Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)

Följande fråga för muntligt besvarande med debatt hade förts upp på föredragningslistan (artikel 128 i arbetsordningen):

—   (O-000088/2018) från Alojz Peterle, Daciana Octavia Sârbu, Jadwiga Wiśniewska, Frédérique Ries, Merja Kyllönen, Michèle Rivasi, Mireille D'Ornano och Sylvie Goddyn, för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, till kommissionen: Borreliainfektion (borrelios) (B8-0417/2018).

Senaste uppdatering: 27 februari 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy