Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 12. listopadu 2018 - Štrasburk

13. Plán práce
Doslovné záznamy

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání prvního listopadového plenárního zasedání 2018 (PE 630.251/PDOJ), ke kterému byly navrženy tyto změny (článek 149a jednacího řádu):

°
° ° °

Vystoupili: Ana Miranda, Sajjad Karim, José Blanco López, Notis Marias a Piernicola Pedicini (předseda uvedl podrobnosti).

°
° ° °

Středa

Po konzultaci politických skupin navrhl předseda tuto změnu:

- Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ve věci „Případ Asji Bibiové a situace náboženských menšin v Pákistánu“ (bod 78 konečného návrhu pořadu jednání) se odkládá na pozdější dílčí zasedání.

Parlament schválil tento návrh.

Pondělí

Skupina ECR požaduje zapsat jako čtvrtý bod pořadu jednání prohlášení Rady a Komise ve věci „Albánie: obzvláště případ porušování práv řecké etnické menšiny v Severním Epiru a vražda Konstantinose Katsifase“. Rozprava by byla ukončena předložením návrhů usnesení, o nichž by se hlasovalo ve čtvrtek.

Vystoupili: Notis Marias za skupinu ECR, který žádost odůvodnil (předseda si od Notise Mariase vyžádal další podrobnosti a pan Marias na jeho otázky odpověděl), a Knut Fleckenstein za skupinu S&D, který vystoupil proti žádosti.

Parlament ve svém hlasování žádost zamítl (48 pro, 208 proti, 200 zdržení se).

Úterý, čtvrtek

beze změny

°
° ° °

Plán práce byl tímto schválen.

PŘEDSEDNICTVÍ: Evelyne GEBHARDT
místopředsedkyně

Poslední aktualizace: 25. února 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí