Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 12. november 2018 - Strasbourg

13. Arbejdsplan
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden november I 2018 (PE 630.251/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 149a):

°
° ° °

Talere: Ana Miranda, Sajjad Karim, José Blanco López, Notis Marias og Piernicola Pedicini (formanden gav præciserende oplysninger).

°
° ° °

Onsdag

Efter høring af de politiske grupper foreslog formanden følgende ændring:

- Redegørelsen ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om "Sagen om Asia Bibi og situationen for religiøse mindretal i Pakistan" (punkt 78 i PDOJ) skulle udsættes til en senere mødeperiode.

Parlamentet godtog dette forslag

Mandag

Anmodning fra ECR-Gruppen om som fjerde punkt på dagsordenen at opføre redegørelser fra Rådet og Kommissionen om "Albanien: navnlig sagen om krænkelse af det græske mindretals rettigheder i det nordlige Epirus og mordet på Konstantinos Katsifas". Forhandlingen ville blive afsluttet med indgivelse af beslutningsforslag, der ville blive sat under afstemning torsdag.

Talere: Notis Marias for ECR-Gruppen, som begrundede anmodningen, (formanden for at anmode Notis Marias om præciserende oplysninger, som denne gav), og Knut Fleckenstein for S&D-Gruppen imod anmodningen.

Ved AN (48 for, 208 imod, 200 hverken/eller) forkastede Parlamentet anmodningen.

Tirsdag, Torsdag

Ingen ændringer.

°
° ° °

Arbejdsplanen fastsattes således.

FORSÆDE: Evelyne GEBHARDT
næstformand

Seneste opdatering: 25. februar 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik