Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018 - Στρασβούργο

13. Διάταξη των εργασιών
Πλήρη Πρακτικά

Το τελικό σχέδιο της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων της Ολομέλειας Νοεμβρίου I 2018 (PE 630.251/PDOJ) έχει διανεμηθεί και έχουν προταθεί οι εξής τροποποιήσεις (άρθρο 149α του Κανονισμού):

°
° ° °

Παρεμβαίνουν οι Ana Miranda, Sajjad Karim, José Blanco López, Νότης Μαριάς και Piernicola Pedicini (ο Πρόεδρος παρέχει διευκρινίσεις).

°
° ° °

Τετάρτη

Κατόπιν διαβούλευσης με τις πολιτικές ομάδες, ο Πρόεδρος προτείνει την ακόλουθη τροποποίηση:

- η Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας με θέμα «Η υπόθεση της Asia Bibi και η κατάσταση των θρησκευτικών μειονοτήτων στο Πακιστάν» (σημείο 78 του PDOJ) αναβάλλεται για μια μελλοντική περίοδο συνόδου.

Το Σώμα εγκρίνει την πρόταση αυτή

Δευτέρα

Αίτημα της Ομάδας ECR για να εγγραφούν ως τέταρτο σημείο στην ημερήσια διάταξη δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής με θέμα την Αλβανία, και ιδίως την υπόθεση παραβίασης των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας της Βορείου Ηπείρου και τη δολοφονία του Κωνσταντίνου Κατσίφα. Η συζήτηση θα περατωθεί με κατάθεση προτάσεων ψηφισμάτων, που θα τεθούν σε ψηφοφορία την Πέμπτη.

Παρεμβαίνουν ο Νότης Μαριάς, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος επιχειρηματολογεί υπέρ του αιτήματος, (ο Πρόεδρος για να ζητήσει διευκρινίσεις από τον Νότη Μαριά, ο οποίος απαντά), και ο Knut Fleckenstein, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, κατά του αιτήματος.

Με ψηφοφορία με ονομαστική κλήση (48 υπέρ, 208 κατά, 200 αποχές), το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

Τρίτη, Πέμπτη

Δεν έχει προταθεί τροποποίηση.

°
° ° °

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Evelyne GEBHARDT
Αντιπρόεδρος

Τελευταία ενημέρωση: 25 Φεβρουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου