Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 12. november 2018 - Strasbourg

13. Tööplaan
CRE

Jagati välja 2018. aasta novembri I osaistungjärgu täiskogu istungite päevakorra lõplik projekt (PE 630.251/PDOJ), mille kohta esitati järgmised muudatusettepanekud (kodukorra artikkel 149a):

°
° ° °

Sõna võtsid Ana Miranda, Sajjad Karim, José Blanco López, Notis Marias ja Piernicola Pedicini (president tegi täpsustuse).

°
° ° °

Kolmapäev

Pärast fraktsioonidega konsulteerimist tegi president ettepaneku järgmise muudatuse tegemiseks:

- komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus Asia Bibi juhtumi ja usuvähemuste olukorra kohta Pakistanis" (lõpliku päevakorra projekti punkt 78) lükati edasi ühele järgmistest osaistungjärkudest.

Parlament kiitis ettepaneku heaks.

Esmaspäev

Fraktsiooni ECR taotlus lisada päevakorda neljanda punktina nõukogu ja komisjoni avaldused Albaania ja eriti Kreeka etnilise vähemuse õiguste rikkumise kohta Põhja-Ípeiroses ning Konstantinos Katsifase tapmise kohta. Arutelu oleks lõppenud resolutsiooni ettepanekute esitamise ja hääletamisega neljapäeval.

Sõna võtsid Notis Marias fraktsiooni ECR nimel taotluse põhjendamiseks (president palus Notis Mariaselt täpsustusi, kes vastas talle) ja Knut Fleckenstein fraktsiooni S&D nimel taotluse vastu.

Parlament lükkas taotluse nimelisel hääletusel (48 poolt, 208 vastu, 200 erapooletut) tagasi.

Teisipäev, Neljapäev

Muudatusteta.

°
° ° °

Tööplaan kinnitati.

ISTUNGI JUHATAJA: Evelyne GEBHARDT
asepresident

Viimane päevakajastamine: 25. veebruar 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika