Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 12 november 2018 - Straatsburg

13. Regeling van de werkzaamheden
Volledige verslagen

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van november I 2018 (PE 630.251/PDOJ) is rondgedeeld; hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 149 bis van het Reglement):

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Ana Miranda, Sajjad Karim, José Blanco López, Notis Marias en Piernicola Pedicini (de Voorzitter geeft tekst en uitleg).

°
° ° °

Woensdag

Na overleg met de fracties stelt de Voorzitter de volgende wijziging voor:

- de verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over "De zaak van Asia Bibi en de situatie van religieuze minderheden in Pakistan" (punt 78 van de PDOJ) wordt uitgesteld tot een volgende vergaderingsperiode.

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan het voorstel.

Maandag

Verzoek van de ECR-Fractie om de verklaringen van de Raad en de Commissie over Albanië: met name de schending van de rechten van de etnische Griekse minderheid in Noord-Epirus en de moord op Konstantinos Katsifas als vierde punt op de agenda te zetten. Het debat zal worden afgesloten met de indiening van ontwerpresoluties die donderdag in stemming zullen worden gebracht.

Het woord wordt gevoerd door Notis Marias, namens de ECR-Fractie, die het verzoek toelicht, (de Voorzitter die nadere toelichting vraagt van Notis Marias, die daarop ingaat), en Knut Fleckenstein, namens de S&D-Fractie, die tegen het verzoek is.

Met HS (48 voor, 208 tegen, 200 onthoudingen), verwerpt de Voorzitter het verzoek.

Dinsdag, Donderdag

Geen wijzigingen.

°
° ° °

De agenda wordt aldus vastgesteld.

VOORZITTER: Evelyne GEBHARDT
Ondervoorzitter

Laatst bijgewerkt op: 27 februari 2019Juridische mededeling - Privacybeleid