Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 12 listopada 2018 r. - Strasburg

13. Porządek obrad
CRE

Rozdano porządek obrad posiedzeń plenarnych pierwszej sesji listopadowej w 2018 r. (PE 630.251/PDOJ), do którego zaproponowano następujące zmiany (art. 149a Regulaminu):

°
° ° °

Głos zabrali: Ana Miranda, Sajjad Karim, José Blanco López, Notis Marias i Piernicola Pedicini (Przewodniczący udzielił wyjaśnień).

°
° ° °

Środa

Po zasięgnięciu opinii grup politycznych Przewodniczący zaproponował następującą zmianę:

- Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa dotyczące sprawy Asii Bibi i sytuacji mniejszości religijnych w Pakistanie (pkt 78 PDOJ) przeniesiono na jedną z późniejszych sesji miesięcznych.

Parlament zatwierdził wniosek.

Poniedziałek

Wniosek grupy ECR o wpisanie w czwartym punkcie porządku obrad oświadczeń Rady i Komisji w sprawie Albanii, zwłaszcza łamania praw greckiej mniejszości etnicznej w Epirze Północnym i zabójstwa Konstantinosa Katsifasa. Debatę miałoby zakończyć złożenie projektów rezolucji, które zostałyby poddane pod glosowanie w czwartek.

Głos zabrali: Notis Marias w imieniu grupy ECR, który uzasadnił wniosek (Przewodniczący poprosił Notisa Mariasa o udzielenie wyjaśnień, a Notis Marias ich udzielił), i Knut Fleckenstein w imieniu grupy S&D, przeciwko wnioskowi.

W głosowaniu imiennym (48 głosów za, 208 przeciw, 200 wstrzymało się) Parlament odrzucił wniosek.

Wtorek, Czwartek

Brak propozycji zmian.

°
° ° °

Niniejszym ustalono porządek obrad.

PRZEWODNICTWO: Evelyne GEBHARDT
Wiceprzewodnicząca

Ostatnia aktualizacja: 27 lutego 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności