Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 12. novembra 2018 - Štrasburg

13. Program práce
CRE

Bol rozdaný konečný návrh programu prvej novembrovej plenárnej schôdze 2018 (PE 630.251/PDOJ), ku ktorému boli predložené tieto zmeny (článok 149a rokovacieho poriadku):

°
° ° °

Vystúpili títo poslanci: Ana Miranda, Sajjad Karim, José Blanco López, Notis Marias a Piernicola Pedicini (predseda uviedol ďalšie podrobnosti).

°
° ° °

Streda

Predseda po konzultácii s politickými skupinami navrhol túto zmenu:

- Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o prípade Asie Bibi a situácii náboženských menšín v Pakistane (bod 78 PDOJ) sa odkladá na niektorú z budúcich schôdzí.

Parlament tento návrh schválil.

Pondelok

Žiadosť skupiny ECR o zaradenie vyhlásení Rady a Komisie o „Albánsku, najmä prípade porušovania práv gréckej etnickej menšiny v Severnom Epire a vražde Konstantinosa Katsifasa“ ako štvrtý bod programu schôdze. Rozprava by bola ukončená predložením návrhov uznesenia, o ktorých by sa hlasovalo vo štvrtok.

Vystúpili títo poslanci: Notis Marias v mene skupiny ECR s odôvodnením žiadosti (predseda požiadal Notisa Mariasa o ďalšie podrobnosti, ktorý na jeho výzvu odpovedal) a Knut Fleckenstein v mene skupiny S&D, ktorý sa vyjadril proti žiadosti.

Parlament žiadosť zamietol prostredníctvom HPM (48 za, 208 proti, 200 sa zdržali).

Utorok, štvrtok

Bez zmeny.

°
° ° °

Týmto bol stanovený program práce.

PREDSEDNÍCTVO: Evelyne GEBHARDT
podpredsedníčka

Posledná úprava: 27. februára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia