Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 12 november 2018 - Strasbourg

13. Arbetsplan
CRE

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioden november I 2018 (PE 630.251/PDOJ) hade delats ut. Följande ändringar hade föreslagits i enlighet med artikel 149a i arbetsordningen:

°
° ° °

Talare: Ana Miranda, Sajjad Karim, José Blanco López, Notis Marias och Piernicola Pedicini (talmannen gjorde förtydliganden).

°
° ° °

Onsdag

Efter samråd med de politiska grupperna föreslog talmannen följande ändring:

- Uttalandet av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om ”Fallet Asia Bibi och situationen för religiösa minoriteter i Pakistan” (punkt 78 i PDOJ) skulle skjutas upp till en senare sammanträdesperiod.

Parlamentet godkände förslaget.

Måndag

Begäran från ECR-gruppen om att som fjärde punkt på föredragningslistan föra upp uttalanden av rådet och kommissionen om ”Albanien, särskilt kränkningen av rättigheterna för den grekiska etniska minoriteten i norra Epirus och mordet på Konstantinos Katsifas”. Debatten skulle avslutas med framläggande av resolutionsförslag, som skulle gå till omröstning på torsdagen.

Talare: Notis Marias för ECR-gruppen motiverade begäran; (talmannen bad om klargöranden från Notis Marias, som gjorde förtydliganden); Knut Fleckenstein för S&D-gruppen motsatte sig begäran.

Parlamentet förkastade begäran genom ONU (48 röster för, 208 röster emot, 200 nedlagda röster).

Tisdag, Torsdag

Inga ändringar hade föreslagits.

°
° ° °

Arbetsplanen var därmed fastställd.

ORDFÖRANDESKAP: Evelyne GEBHARDT
Vice talman

Senaste uppdatering: 27 februari 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy