Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/0376(COD)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A8-0391/2017

Rozpravy :

PV 15/01/2018 - 12
CRE 15/01/2018 - 12
PV 12/11/2018 - 14
CRE 12/11/2018 - 14

Hlasování :

PV 17/01/2018 - 10.5
CRE 17/01/2018 - 10.5
Vysvětlení hlasování
PV 13/11/2018 - 4.3
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0010
P8_TA(2018)0442

Zápis
Pondělí, 12. listopadu 2018 - Štrasburk

14. Energetická účinnost ***I – Správa energetické unie ***I – Podpora využívání energie z obnovitelných zdrojů ***I (rozprava)
Doslovné záznamy

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti [COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Miroslav Poche (A8-0391/2017)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o správě energetické unie, kterým se mění směrnice 94/22/ES, směrnice 98/70/ES, směrnice 2009/31/ES, nařízení (ES) č. 663/2009, nařízení (ES) č. 715/2009, směrnice 2009/73/ES, směrnice Rady 2009/119/ES, směrnice 2010/31/EU, směrnice 2012/27/EU, směrnice 2013/30/EU a směrnice Rady (EU) 2015/652 a zrušuje nařízení (EU) č. 525/2013 [COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajové: Michèle Rivasi a Jakop Dalunde (A8-0402/2017)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (přepracované znění) [COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: José Blanco López (A8-0392/2017)

Rozprava se konala dne 15. ledna 2018 (bod 12 zápisu ze dne 15.1.2018).

Dne 17. ledna 2018 byla věc vrácena příslušnému výboru v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu (bod 10.5 zápisu ze dne 17.1.2018, bod 10.6 zápisu ze dne 17.1.2018 a bod 10.4 zápisu ze dne 17.1.2018)

Miroslav Poche, Michèle Rivasi, Jakop Dalunde a José Blanco López uvedli zprávy.

Vystoupil Miguel Arias Cañete (člen Komise).

Vystoupili: Florent Marcellesi (zpravodaj výboru DEVE), Jytte Guteland (zpravodajka výboru ENVI), Bas Eickhout (zpravodaj výboru ENVI), Jan Huitema (zpravodaj výboru AGRI), Marijana Petir (zpravodajka výboru AGRI), Eleonora Evi (zpravodajka výboru PETI), Markus Pieper za skupinu PPE, Kathleen Van Brempt za skupinu S&D, Anneleen Van Bossuyt za skupinu ECR, Morten Helveg Petersen za skupinu ALDE, Benedek Jávor za skupinu Verts/ALE, Merja Kyllönen za skupinu GUE/NGL, Dario Tamburrano za skupinu EFDD, Christelle Lechevalier za skupinu ENF, a Dobromir Sośnierz – nezařazený poslanec.

PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně

Vystoupili: Angélique Delahaye, Theresa Griffin, Evžen Tošenovský, Fredrick Federley, Yannick Jadot, Paloma López Bermejo, Julia Reid, Olaf Stuger, Lampros Fountoulis, Jerzy Buzek, Carlos Zorrinho, Jadwiga Wiśniewska, Pavel Telička, Lynn Boylan, Diane James, Bendt Bendtsen, Jo Leinen, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Paul Rübig, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anneli Jäätteenmäki, Paul Rübig, Martina Werner, Ryszard Czarnecki, Gesine Meissner, Peter Liese, Flavio Zanonato, Jozo Radoš, Andrzej Grzyb, Adam Gierek, Lefteris Christoforou, Peter Kouroumbashev a Seán Kelly.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Notis Marias, Franc Bogovič a Ruža Tomašić.

Vystoupili: Miguel Arias Cañete, Michèle Rivasi a Jakop Dalunde.

PŘEDSEDNICTVÍ: Heidi HAUTALA
místopředsedkyně

Vystoupil José Blanco López.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 4.3 zápisu ze dne 13.11.2018, bod 4.4 zápisu ze dne 13.11.2018 a bod 4.5 zápisu ze dne 13.11.2018.

Poslední aktualizace: 25. února 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí