Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2016/0376(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odaberite dokument :

Podneseni tekstovi :

A8-0391/2017

Rasprave :

PV 15/01/2018 - 12
CRE 15/01/2018 - 12
PV 12/11/2018 - 14
CRE 12/11/2018 - 14

Glasovanja :

PV 17/01/2018 - 10.5
CRE 17/01/2018 - 10.5
Objašnjenja glasovanja
PV 13/11/2018 - 4.3
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0010
P8_TA(2018)0442

Zapisnik
Ponedjeljak, 12. studenog 2018. - Strasbourg

14. Energetska učinkovitost ***I - Upravljanje energetskom unijom ***I - Promicanje uporabe energije iz obnovljivih izvora ***I (rasprava)
Doslovno izvješće

Izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2012/27/EU o energetskoj učinkovitosti [COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)] - Odbor za industriju, istraživanje i energetiku. Izvjestitelj: Miroslav Poche (A8-0391/2017)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o upravljanju energetskom unijom, izmjeni Direktive 94/22/EZ, Direktive 98/70/EZ, Direktive 2009/31/EZ, Uredbe (EZ) br. 663/2009, Uredbe (EZ) br. 715/2009, Direktive 2009/73/EZ, Direktive Vijeća 2009/119/EZ, Direktive 2010/31/EU, Direktive 2012/27/EU, Direktive 2013/30/EU i Direktive Vijeća (EU) 2015/652 te stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 525/2013 [COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane - Odbor za industriju, istraživanje i energetiku. Izvjestitelji: Michèle Rivasi i Jakop Dalunde (A8-0402/2017)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora (preinaka) [COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)] - Odbor za industriju, istraživanje i energetiku. Izvjestitelj: José Blanco López (A8-0392/2017)

Rasprava je održana 15. siječnja 2018. (točka 12 zapisnika od 15.1.2018.)

Pitanje je 17. siječnja 2018. upućeno nadležnom odboru u skladu s člankom 59. stavkom Poslovnika točka 10.5 zapisnika od 17.1.2018., točka 10.6 zapisnika od 17.1.2018. i točka 10.4 zapisnika od 17.1.2018.)

Miroslav Poche, Michèle Rivasi, Jakop Dalunde i José Blanco López predstavili su izvješće.

Govorio je Miguel Arias Cañete (povjerenik Komisije).

Govorili su Florent Marcellesi (izvjestitelj za mišljenje Odbora DEVE), Jytte Guteland (izvjestiteljica za mišljenje Odbora ENVI), Bas Eickhout (izvjestitelj za mišljenje Odbora ENVI), Jan Huitema (izvjestitelj za mišljenje Odbora AGRI), Marijana Petir (izvjestiteljica za mišljenje Odbora AGRI), Eleonora Evi (izvjestiteljica za mišljenje Odbora PETI), Markus Pieper, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Kathleen Van Brempt, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Anneleen Van Bossuyt, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Morten Helveg Petersen, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Benedek Jávor, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Merja Kyllönen, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Dario Tamburrano, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Christelle Lechevalier, u ime Kluba zastupnika ENF-a, i Dobromir Sośnierz, nezavisni zastupnik.

PREDSJEDA: Sylvie GUILLAUME
potpredsjednica

Govorili su Angélique Delahaye, Theresa Griffin, Evžen Tošenovský, Fredrick Federley, Yannick Jadot, Paloma López Bermejo, Julia Reid, Olaf Stuger, Lampros Fountoulis, Jerzy Buzek, Carlos Zorrinho, Jadwiga Wiśniewska, Pavel Telička, Lynn Boylan, Diane James, Bendt Bendtsen, Jo Leinen, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Paul Rübig, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anneli Jäätteenmäki, Paul Rübig, Martina Werner, Ryszard Czarnecki, Gesine Meissner, Peter Liese, Flavio Zanonato, Jozo Radoš, Andrzej Grzyb, Adam Gierek, Lefteris Christoforou, Peter Kouroumbashev i Seán Kelly.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Notis Marias, Franc Bogovič i Ruža Tomašić.

Govorili su Miguel Arias Cañete, Michèle Rivasi i Jakop Dalunde.

PREDSJEDA: Heidi HAUTALA
potpredsjednica

Govorio je José Blanco López.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 4.3 zapisnika od 13.11.2018., točka 4.4 zapisnika od 13.11.2018. i točka 4.5 zapisnika od 13.11.2018..

Posljednje ažuriranje: 25. veljače 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti