Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2016/0376(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

A8-0391/2017

Viták :

PV 15/01/2018 - 12
CRE 15/01/2018 - 12
PV 12/11/2018 - 14
CRE 12/11/2018 - 14

Szavazatok :

PV 17/01/2018 - 10.5
CRE 17/01/2018 - 10.5
A szavazatok indokolása
PV 13/11/2018 - 4.3
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0010
P8_TA(2018)0442

Jegyzőkönyv
2018. november 12., Hétfő - Strasbourg

14. Energiahatékonyság ***I – Az energiaunió irányítása ***I – A megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának támogatása ***I (vita)
CRE

Jelentés az energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Miroslav Poche (A8-0391/2017)

Jelentés az energiaunió irányításáról, valamint a 94/22/EK irányelv, a 98/70/EK irányelv, a 2009/31/EK irányelv, a 663/2009/EK rendelet, a 715/2009/EK rendelet, a 2009/73/EK irányelv, a 2009/119/EK tanácsi irányelv, a 2010/31/EU irányelv, a 2012/27/EU irányelv, a 2013/30/EU irányelv és az (EU) 2015/652 tanácsi irányelv módosításáról és az 525/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadók: Michèle Rivasi és Jakop Dalunde (A8-0402/2017)

Jelentés a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának támogatásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás) [COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: José Blanco López (A8-0392/2017)

A vita időpontja: 2018. január 15. (2018.1.15-i jegyzőkönyv, 12. pont )

Az ügyet 2018. január 17-én az eljárási szabályzta 59. cikke (4) bekezdése szerint visszautalták az illetékes bizottsághoz (2018.1.17-i jegyzőkönyv, 10.5. pont , 2018.1.17-i jegyzőkönyv, 10.6. pont és 2018.1.17-i jegyzőkönyv, 10.4. pont

Miroslav Poche, Michèle Rivasi, Jakop Dalunde és José Blanco López előterjesztik a jelentéseket.

Felszólal: Miguel Arias Cañete (a Bizottság tagja).

Felszólal Florent Marcellesi (a DEVE bizottság véleményének előadója), Jytte Guteland (az ENVI bizottság véleményének előadója), Bas Eickhout (az ENVI bizottság véleményének előadója), Jan Huitema (az AGRI bizottság véleményének előadója), Marijana Petir (az AGRI bizottság véleményének előadója), Eleonora Evi (a PETI bizottság véleményének előadója), Markus Pieper, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Kathleen Van Brempt, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Anneleen Van Bossuyt, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Morten Helveg Petersen, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Jávor Benedek, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Merja Kyllönen, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Dario Tamburrano, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Christelle Lechevalier, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, és Dobromir Sośnierz, független.

ELNÖKÖL:
Sylvie GUILLAUME alelnök

Felszólal Angélique Delahaye, Theresa Griffin, Evžen Tošenovský, Fredrick Federley, Yannick Jadot, Paloma López Bermejo, Julia Reid, Olaf Stuger, Lampros Fountoulis, Jerzy Buzek, Carlos Zorrinho, Jadwiga Wiśniewska, Pavel Telička, Lynn Boylan, Diane James, Bendt Bendtsen, Jo Leinen, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Paul Rübig, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anneli Jäätteenmäki, Paul Rübig, Martina Werner, Ryszard Czarnecki, Gesine Meissner, Peter Liese, Flavio Zanonato, Jozo Radoš, Andrzej Grzyb, Adam Gierek, Lefteris Christoforou, Peter Kouroumbashev és Seán Kelly.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Notis Marias, Franc Bogovič és Ruža Tomašić.

Felszólal Miguel Arias Cañete, Michèle Rivasi és Jakop Dalunde.

ELNÖKÖL:
Heidi HAUTALA alelnök

Felszólal: José Blanco López.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.11.13-i jegyzőkönyv, 4.3. pont , 2018.11.13-i jegyzőkönyv, 4.4. pont és 2018.11.13-i jegyzőkönyv, 4.5. pont .

Utolsó frissítés: 2019. február 25.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat