Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2016/0376(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

A8-0391/2017

Debates :

PV 15/01/2018 - 12
CRE 15/01/2018 - 12
PV 12/11/2018 - 14
CRE 12/11/2018 - 14

Balsojumi :

PV 17/01/2018 - 10.5
CRE 17/01/2018 - 10.5
Balsojumu skaidrojumi
PV 13/11/2018 - 4.3
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0010
P8_TA(2018)0442

Protokols
Pirmdiena, 2018. gada 12. novembris - Strasbūra

14. Energoefektivitāte ***I - Enerģētikas savienības pārvaldība ***I - Atjaunojamo energoresursu enerģijas izmantošanas veicināšana ***I (debates)
CRE

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2012/27/ES par energoefektivitāti [COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Miroslav Poche (A8-0391/2017).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Enerģētikas savienības pārvaldību un ar ko groza Direktīvu 94/22/EK, Direktīvu 98/70/EK, Direktīvu 2009/31/EK, Regulu (EK) Nr. 663/2009, Regulu (EK) Nr. 715/2009, Direktīvu 2009/73/EK, Padomes Direktīvu 2009/119/EK, Direktīvu 2010/31/ES, Direktīvu 2012/27/ES, Direktīvu 2013/30/ES un Padomes Direktīvu (ES) 2015/652 un atceļ Regulu (ES) Nr. 525/2013 [COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referenti: Michèle Rivasi un Jakop Dalunde (A8-0402/2017).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par atjaunojamo energoresursu enerģijas izmantošanas veicināšanu (pārstrādāta redakcija) [COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: José Blanco López (A8-0392/2017).

Debates notika 2018. gada 15. janvārī (15.1.2018. protokola 12. punkts).

Saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu 2018. gada 17. janvārī jautājums tika nosūtīts atpakaļ izskatīšanai atbildīgajā komitejā (17.1.2018. protokola 10.5. punkts, 17.1.2018. protokola 10.6. punkts un 17.1.2018. protokola 10.4. punkts).

Miroslav Poche, Michèle Rivasi, Jakop Dalunde un José Blanco López iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Miguel Arias Cañete (Komisijas loceklis).

Uzstājās Florent Marcellesi (DEVE komitejas atzinuma sagatavotājs), Jytte Guteland (ENVI komitejas atzinuma sagatavotāja), Bas Eickhout (ENVI komitejas atzinuma sagatavotājs), Jan Huitema (AGRI komitejas atzinuma sagatavotājs), Marijana Petir (AGRI komitejas atzinuma sagatavotāja), Eleonora Evi (PETI komitejas atzinuma sagatavotāja), Markus Pieper PPE grupas vārdā, Kathleen Van Brempt S&D grupas vārdā, Anneleen Van Bossuyt ECR grupas vārdā, Morten Helveg Petersen ALDE grupas vārdā, Benedek Jávor Verts/ALE grupas vārdā, Merja Kyllönen GUE/NGL grupas vārdā, Dario Tamburrano EFDD grupas vārdā, Christelle Lechevalier ENF grupas vārdā un Dobromir Sośnierz, pie grupām nepiederošs deputāts.

SĒDI VADA: Sylvie GUILLAUME
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Angélique Delahaye, Theresa Griffin, Evžen Tošenovský, Fredrick Federley, Yannick Jadot, Paloma López Bermejo, Julia Reid, Olaf Stuger, Lampros Fountoulis, Jerzy Buzek, Carlos Zorrinho, Jadwiga Wiśniewska, Pavel Telička, Lynn Boylan, Diane James, Bendt Bendtsen, Jo Leinen, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Paul Rübig, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anneli Jäätteenmäki, Paul Rübig, Martina Werner, Ryszard Czarnecki, Gesine Meissner, Peter Liese, Flavio Zanonato, Jozo Radoš, Andrzej Grzyb, Adam Gierek, Lefteris Christoforou, Peter Kouroumbashev un Seán Kelly.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Notis Marias, Franc Bogovič un Ruža Tomašić.

Uzstājās Miguel Arias Cañete, Michèle Rivasi un Jakop Dalunde.

SĒDI VADA: Heidi HAUTALA
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās José Blanco López.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 13.11.2018. protokola 4.3. punkts, 13.11.2018. protokola 4.4. punkts un 13.11.2018. protokola 4.5. punkts.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 25. februārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika