Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0043(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0337/2018

Внесени текстове :

A8-0337/2018

Разисквания :

PV 12/11/2018 - 15
CRE 12/11/2018 - 15

Гласувания :

PV 13/11/2018 - 4.6
CRE 13/11/2018 - 4.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0445

Протокол
Понеделник, 12 ноември 2018 г. - Страсбург

15. Многогодишен план за запасите от дребни пелагични видове в Адриатическо море и за свързаните с тях риболовни дейности ***I (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на многогодишен план за запасите от дребни пелагични видове в Адриатическо море и за свързаните с тях риболовни дейности [COM(2017)0097 - C8-0095/2017 - 2017/0043(COD)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Ruža Tomašić (A8-0337/2018)

Ruža Tomašić представи доклада.

Изказа се Karmenu Vella (член на Комисията).

Изказаха се: Elisabetta Gardini, от името на групата PPE, Nicola Caputo, от името на групата S&D, Czesław Hoc, от името на групата ECR, Norica Nicolai, от името на групата ALDE, Marco Affronte, от името на групата Verts/ALE, Anja Hazekamp, от името на групата GUE/NGL, Rosa D'Amato, от името на групата EFDD, Jarosław Wałęsa, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Mireille D'Ornano, Werner Kuhn и Isabelle Thomas.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Seán Kelly и Igor Šoltes.

Изказаха се: Karmenu Vella и Ruža Tomašić.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 4.6 от протокола от 13.11.2018 г.

Последно осъвременяване: 25 февруари 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност