Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 12. novembra 2018 - Štrasburg

16. Povodne v Európe (rozprava)
CRE

Vyhlásenie Komisie: Povodne v Európe (2018/2928(RSP))

Corina Crețu (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Herbert Dorfmann v mene skupiny PPE, Michela Giuffrida v mene skupiny S&D, Remo Sernagiotto v mene skupiny ECR, Bronis Ropė v mene skupiny Verts/ALE, Eleonora Forenza v mene skupiny GUE/NGL, Mara Bizzotto v mene skupiny ENF a Konstantinos Papadakis – nezaradený poslanec.

V rozprave vystúpila Corina Crețu.

Rozprava sa skončila.

Posledná úprava: 27. februára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia