Index 
Proces-verbal
Luni, 12 noiembrie 2018 - Strasbourg
Voturi prin apel nominal
P8_PV(2018)11-12(RCV)

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
Aviz juridic - Politica de confidențialitate