Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Mandag den 12. november 2018 - Strasbourg
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Åbning af mødet
 3.Erklæringer fra formanden
 4.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 5.Parlamentets sammensætning
 6.Anmodning om ophævelse af immunitet
 7.De politiske gruppers sammensætning
 8.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 9.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c)
 10.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)
 11.Modtagne dokumenter
 12.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 13.Arbejdsplan
 14.Energieffektivitet ***I - Forvaltning af energiunionen ***I - Fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder ***I (forhandling)
 15.Flerårig plan for små pelagiske bestande i Adriaterhavet og fiskeriet, der udnytter disse bestande ***I (forhandling)
 16.Oversvømmelser i Europa (forhandling)
 17.Minimumsstandarder for mindretal i EU (kortfattet forelæggelse)
 18.Digitalisering med henblik på udvikling: bekæmpelse af fattigdom via teknologi (kortfattet forelæggelse)
 19.EU's udviklingsbistand på uddannelsesområdet (kortfattet forelæggelse)
 20.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 21.Dagsorden for næste møde
 22.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (137 kb) Tilstedeværelsesliste (57 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (23 kb) 
 
Protokol (75 kb) Tilstedeværelsesliste (11 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (24 kb) 
 
Protokol (253 kb) Tilstedeværelsesliste (68 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (92 kb) 
Seneste opdatering: 25. februar 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik