Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Maanantai 12. marraskuuta 2018 - Strasbourg
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Istunnon avaaminen
 3.Puhemiehen julkilausumat
 4.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 5.Parlamentin kokoonpano
 6.Koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
 7.Poliittisten ryhmien kokoonpano
 8.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 9.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla)
 10.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)
 11.Vastaanotetut asiakirjat
 12.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)
 13.Käsittelyjärjestys
 14.Energiatehokkuus ***I - Energiaunionin hallinto ***I - Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistäminen ***I (keskustelu)
 15.Adrianmeren pienten pelagisten lajien kantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva monivuotinen suunnitelma ***I (keskustelu)
 16.Tulvat Euroopassa (keskustelu)
 17.Vähemmistöjä koskevat vähimmäisnormit EU:ssa (lyhyt esittely)
 18.Kehitystä edistävä digitalisaatio: köyhyyden vähentäminen teknologian avulla (lyhyt esittely)
 19.EU:n kehitysapu koulutuksen alalla (lyhyt esittely)
 20.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 21.Seuraavan istunnon esityslista
 22.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (139 kb) Läsnäololista (57 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (23 kb) 
 
Pöytäkirja (75 kb) Läsnäololista (11 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (25 kb) 
 
Pöytäkirja (246 kb) Läsnäololista (67 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (91 kb) 
Päivitetty viimeksi: 25. helmikuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö