Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Poniedziałek, 12 listopada 2018 r. - Strasburg
 1.Wznowienie sesji
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Oświadczenia Przewodniczącego
 4.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 5.Skład Parlamentu
 6.Wniosek o uchylenie immunitetu
 7.Skład grup politycznych
 8.Skład komisji i delegacji
 9.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu)
 10.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)
 11.Składanie dokumentów
 12.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 13.Porządek obrad
 14.Efektywność energetyczna ***I - Zarządzanie unią energetyczną ***I - Promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych ***I (debata)
 15.Plan wieloletni dotyczący małych gatunków pelagicznych w Morzu Adriatyckim i połowów tych zasobów ***I (debata)
 16.Powodzie w Europie (debata)
 17.Normy minimalne dla mniejszości w UE (krótka prezentacja)
 18.Cyfryzacja na rzecz rozwoju: ograniczenie ubóstwa za pomocą technologii (krótka prezentacja)
 19.Pomoc rozwojowa UE w dziedzinie edukacji (krótka prezentacja)
 20.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 21.Porządek obrad następnego posiedzenia
 22.Zamknięcie posiedzenia
 Lista obecności
Protokół (137 kb)
27/02/2019 11:24
 Lista obecności (57 kb)
04/03/2019 20:42
 Głosowanie imienne (23 kb)
11/02/2019 10:08
 
 
Protokół (76 kb)
27/02/2019 11:24
 Lista obecności (11 kb)
04/03/2019 20:42
 Głosowanie imienne (25 kb)
06/02/2019 11:26
 
 
Protokół (255 kb)
27/02/2019 11:24
 Lista obecności (68 kb)
04/03/2019 20:42
 Głosowanie imienne (91 kb)
06/02/2019 11:26
 
Ostatnia aktualizacja: 27 lutego 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności