Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Pondelok, 12. novembra 2018 - Štrasburg
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Vyhlásenia predsedníctva
 4.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 5.Zloženie Parlamentu
 6.Žiadosť o zbavenie imunity
 7.Zloženie politických skupín
 8.Zloženie výborov a delegácií
 9.Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku)
 10.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)
 11.Predloženie dokumentov
 12.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 13.Program práce
 14.Energetická efektívnosť ***I - Riadenie energetickej únie ***I - Podpora využívania energie z obnoviteľných zdrojov ***I (rozprava)
 15.Viacročný plán pre populácie malých pelagických druhov v Jadranskom mori a rybolov týchto druhov ***I (rozprava)
 16.Povodne v Európe (rozprava)
 17.Minimálne štandardy pre menšiny v EÚ (stručná prezentácia)
 18.Digitalizácia v záujme rozvoja: boj proti chudobe prostredníctvom technológie (stručná prezentácia)
 19.Rozvojová pomoc EÚ v oblasti vzdelávania (stručná prezentácia)
 20.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 21.Program rokovania na nasledujúci deň
 22.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (136 kb) Prezenčná listina (57 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (23 kb) 
 
Zápisnica (76 kb) Prezenčná listina (11 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (24 kb) 
 
Zápisnica (255 kb) Prezenčná listina (68 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (98 kb) 
Posledná úprava: 27. februára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia