Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Pondelok, 12. novembra 2018 - Štrasburg
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Vyhlásenia predsedníctva
 4.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 5.Zloženie Parlamentu
 6.Žiadosť o zbavenie imunity
 7.Zloženie politických skupín
 8.Zloženie výborov a delegácií
 9.Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku)
 10.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)
 11.Predloženie dokumentov
 12.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 13.Program práce
 14.Energetická efektívnosť ***I - Riadenie energetickej únie ***I - Podpora využívania energie z obnoviteľných zdrojov ***I (rozprava)
 15.Viacročný plán pre populácie malých pelagických druhov v Jadranskom mori a rybolov týchto druhov ***I (rozprava)
 16.Povodne v Európe (rozprava)
 17.Minimálne štandardy pre menšiny v EÚ (stručná prezentácia)
 18.Digitalizácia v záujme rozvoja: boj proti chudobe prostredníctvom technológie (stručná prezentácia)
 19.Rozvojová pomoc EÚ v oblasti vzdelávania (stručná prezentácia)
 20.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 21.Program rokovania na nasledujúci deň
 22.Skončenie rokovania
 Prezenčná listina
Zápisnica (136 kb)
27/02/2019 11:26
  Prezenčná listina (57 kb)
04/03/2019 20:42
 
Zápisnica (76 kb)
27/02/2019 11:26
  Prezenčná listina (11 kb)
04/03/2019 20:42
  Hlasovania podľa mien (24 kb)
06/02/2019 11:26
 
Zápisnica (255 kb)
27/02/2019 11:26
  Prezenčná listina (68 kb)
04/03/2019 20:42
  Hlasovania podľa mien (98 kb)
06/02/2019 11:26
Posledná úprava: 27. februára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia