Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Måndagen den 12 november 2018 - Strasbourg
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Uttalanden av talmannen
 4.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 5.Parlamentets sammansättning
 6.Begäran om upphävande av immunitet
 7.De politiska gruppernas sammansättning
 8.Utskottens och delegationernas sammansättning
 9.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)
 10.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)
 11.Inkomna dokument
 12.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 13.Arbetsplan
 14.Energieffektivitet ***I - Styrningen av energiunionen ***I - Främjande av användningen av energi från förnybara energikällor ***I (debatt)
 15.Flerårig plan för små pelagiska bestånd i Adriatiska havet och de fisken som utnyttjar dessa bestånd ***I (debatt)
 16.Översvämningar i Europa (debatt)
 17.Minimistandarder för minoriteter i EU (kortfattad redogörelse)
 18.Digitalisering för utveckling: minska fattigdomen med hjälp av teknik (kortfattad redogörelse)
 19.EU:s utvecklingsbistånd inom utbildning (kortfattad redogörelse)
 20.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 21.Föredragningslista för nästa sammanträde
 22.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (138 kb) Närvarolista (57 kb) Omröstningar med namnupprop (23 kb) 
 
Protokoll (74 kb) Närvarolista (11 kb) Omröstningar med namnupprop (25 kb) 
 
Protokoll (248 kb) Närvarolista (68 kb) Omröstningar med namnupprop (88 kb) 
Senaste uppdatering: 27 februari 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy