Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 264kWORD 82k
Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018 - Στρασβούργο
1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έναρξη της συνεδρίασης
 3.Δηλώσεις της Προεδρίας
 4.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 5.Σύνθεση του Σώματος
 6.Αίτηση για άρση της ασυλίας
 7.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων
 8.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 9.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 69γ του Κανονισμού)
 10.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)
 11.Κατάθεση εγγράφων
 12.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 13.Διάταξη των εργασιών
 14.Ενεργειακή απόδοση ***I - Διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης ***I - Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ***I (συζήτηση)
 15.Πολυετές σχέδιο για τα μικρά πελαγικά αποθέματα στην Αδριατική Θάλασσα και για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων ***I (συζήτηση)
 16.Πλημμύρες στην Ευρώπη (συζήτηση)
 17.Ελάχιστα πρότυπα για τις μειονότητες στην ΕΕ (σύντομη παρουσίαση)
 18.Η ψηφιοποίηση στην υπηρεσία της ανάπτυξης: μείωση της φτώχειας με τη χρήση της τεχνολογίας (σύντομη παρουσίαση)
 19.Αναπτυξιακή βοήθεια της ΕΕ στον τομέα της εκπαίδευσης (σύντομη παρουσίαση)
 20.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 21.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 22.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Πρόεδρος

1. Επανάληψη της συνόδου

Η σύνοδος, που είχε διακοπεί την Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2018, επαναλαμβάνεται.


2. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 17.07.


3. Δηλώσεις της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε δήλωση με την οποία υπενθυμίζει τη συμμετοχή του, εξ ονόματος του Κοινοβουλίου, στις εκδηλώσεις μνήμης που διοργανώθηκαν στο Παρίσι με αφορμή την επέτειο των 100 χρόνων από την υπογραφή της ανακωχής που σήμανε το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, αποτίει φόρο τιμής στη μνήμη των 17 εκατομμυρίων νεκρών του πολέμου, υπογραμμίζει τη σημασία που έχει το ευρωπαϊκό εγχείρημα για την υπεράσπιση των ιδεωδών της ειρήνης, της ελευθερίας και της ευημερίας, και υπενθυμίζει τον αντίκτυπο που είχε το τέλος του Α' Παγκοσμίου Πολέμου όσον αφορά την ύπαρξη πολλών ευρωπαϊκών κρατών.

Ο Πρόεδρος εκφράζει τα συλλυπητήρια του Σώματος προς τις οικογένειες των θυμάτων από τις τραγικές πλημμύρες που έπληξαν πρόσφατα πολλές περιοχές στην Ιταλία· επισημαίνει τη βοήθεια που μπορεί να παράσχει η Ένωση μέσω του Ταμείου Αλληλεγγύης και τις προσπάθειες του Σώματος για την ταχύτερη κατανομή της βοήθειας, και εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με την επικράτηση ακραίων καιρικών φαινομένων, γεγονός που αποτελεί συνέπεια των κλιματικών αλλαγών σε επίπεδο πλανήτη. Υπενθυμίζει ότι η διάσκεψη της COP 24 θα λάβει χώρα τον Δεκέμβριο στο Κατοβίτσε της Πολωνίας και αποτελεί ευκαιρία για την εδραίωση του ευρωπαϊκού ηγετικού ρόλου στην καταπολέμηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Ο Πρόεδρος εκφράζει την ικανοποίησή του για την αθώωση από το Ανώτατο Δικαστήριο του Πακιστάν και την απελευθέρωση της Asia Bibi, η οποία είχε καταδικαστεί σε θάνατο για βλασφημία το 2010, και επιβεβαιώνει ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με τον Ján Figeľ, Ειδικό Εντεταλμένο για την προαγωγή της ελευθερίας θρησκευτικής συνείδησης ή πεποιθήσεων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τις πακιστανικές αρχές προκειμένου να υποστηριχθούν οι προσπάθειες που καταβάλλονται με στόχο τη διασφάλιση της ελευθερίας και της ασφάλειας της Asia Bibi και της οικογένειάς της.


4. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


5. Σύνθεση του Σώματος

Ο Artis Pabriks εξελέγη βουλευτής στο εθνικό κοινοβούλιο της Λετονίας και ο Sander Loones διορίστηκε υπουργός Άμυνας και Δημόσιας Διοίκησης της βελγικής κυβέρνησης, με ισχύ από την 6η και τη 12η Νοεμβρίου 2018 αντίστοιχα.

Το Σώμα λαμβάνει υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφοι 1 και 2, της Πράξης περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία, τα αξιώματα αυτά είναι ασυμβίβαστα με το αξίωμα του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και, σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 2 και το άρθρο 4, παράγραφοι 1 και 4 του Κανονισμού, διαπιστώνει τη χηρεία των εδρών τους με ισχύ από την 6η και τη 12η Νοεμβρίου 2018, αντίστοιχα.


6. Αίτηση για άρση της ασυλίας

Οι αρμόδιες γαλλικές αρχές διαβίβασαν αίτηση για άρση της ασυλίας της Dominique Bilde στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης που κινήθηκε στο Πρωτοδικείο του Παρισιού.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 του Κανονισμού, η αίτηση αυτή παραπέμπεται στην αρμόδια επιτροπή JURI.


7. Σύνθεση των πολιτικών ομάδων

Ο Emmanuel Maurel δεν είναι πλέον μέλος της Ομάδας S&D και ανήκει στους μη εγγεγραμμένους βουλευτές με έναρξη ισχύος από την 26η Οκτωβρίου 2018.

Ο Emmanuel Maurel προσχωρεί στη συνέχεια στην Ομάδα GUE/NGL με ισχύ από την 6η Νοεμβρίου 2018.


8. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Ο Πρόεδρος έλαβε από την Ομάδα PPE το ακόλουθο αίτημα διορισμού:

Ειδική επιτροπή για την τρομοκρατία: Heinz K. Becker

Ο διορισμός αυτός θα θεωρηθεί επικυρωθείς εάν δεν υπάρξει αντίρρηση μέχρι να εγκριθούν τα παρόντα πρακτικά.


9. Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 69γ του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει τις αποφάσεις ορισμένων επιτροπών να προχωρήσουν σε διοργανικές διαπραγματεύσεις βάσει των ακόλουθων εκθέσεων (σύμφωνα με το άρθρο 69γ παράγραφος 1 του Κανονισμού):

—   επιτροπή EMPL: έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για διαφανείς και προβλέψιμους όρους εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD)). Εισηγητής: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018

—   επιτροπή ECON: έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις γνωστοποιήσεις σχετικά με τις αειφόρες επενδύσεις και τους κινδύνους βιωσιμότητας και για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341 (COM(2018)0354 – C8-0208/2014 – 2018/0179(COD)). Εισηγητής: Paul Tang (A8-0363/2018

—   επιτροπή ECON: έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009 όσον αφορά ορισμένες επιβαρύνσεις για τις διασυνοριακές πληρωμές εντός της Ένωσης και των τελών για συναλλαγματικές μετατροπές (COM(2018)0163 – C8-0129/2018 – 2018/0076(COD)). Εισηγήτρια: Eva Maydell (A8-0360/2018

—   επιτροπή ECON: έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (COM(2018)0099 – C8-0102/2018 – 2018/0047(COD)). Εισηγήτρια: Caroline Nagtegaal (A8-0362/2018

—   επιτροπή ECON: έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους Ευρωπαίους παρόχους υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης για επιχειρήσεις (COM(2018)0113 – C8-0103/2018 – 2018/0048(COD)). Εισηγητής: Ashley Fox (A8-0364/2018

—   επιτροπή INTA: έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κατανομή των δασμολογικών ποσοστώσεων που περιλαμβάνονται στον πίνακα ΠΟΕ της Ένωσης μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 32/2000 του Συμβουλίου (COM(2018)0312 – C8-0202/2018 – 2018/0158(COD)). Εισηγήτρια: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0361/2018

—   επιτροπή IMCO: έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη συμπλήρωση της νομοθεσίας περί εγκρίσεως τύπου της ΕΕ όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση (COM(2018)0397 – C8-0250/2018 – 2018/0220(COD)). Εισηγήτρια: Marlene Mizzi (A8-0359/2018).

Σύμφωνα με το άρθρο 69γ παράγραφος 2 του Κανονισμού, ένας αριθμός βουλευτών ή μια ή περισσότερες πολιτικές ομάδες που συμπληρώνουν τουλάχιστον το μέσο ελάχιστο όριο μπορούν να ζητήσουν γραπτώς, πριν από τα μεσάνυχτα της Τρίτης 13 Νοεμβρίου 2018, να τεθούν σε ψηφοφορία οι αποφάσεις για την έναρξη διαπραγματεύσεων.

Οι διαπραγματεύσεις μπορεί να ξεκινήσουν ανά πάσα στιγμή αφού εκπνεύσει η προθεσμία αυτή, εάν δεν έχει διατυπωθεί αίτημα για ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο σχετικά με την απόφαση για έναρξη διαπραγματεύσεων.


10. Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος γνωστοποιεί ότι, από κοινού με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, θα προβεί την Τετάρτη στην υπογραφή των ακόλουθων πράξεων, που εγκρίνονται κατά τη συνήθη νομοθετική διαδικασία:

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά τους πόρους για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή και τους πόρους για τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» (00057/2018/LEX - C8-0477/2018 - 2018/0265(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 όσον αφορά τον καθορισμό της τοποθεσίας της έδρας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (00040/2018/LEX - C8-0476/2018 - 2017/0328(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 όσον αφορά τον καθορισμό της τοποθεσίας της έδρας της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (00039/2018/LEX - C8-0475/2018 - 2017/0326(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (eu-LISA), και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 και της απόφασης 2007/533/ΔΕΥ του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 (00029/2018/LEX - C8-0472/2018 - 2017/0145(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης (Eurojust) και την αντικατάσταση και την κατάργηση της απόφασης 2002/187/ΔΕΥ του Συμβουλίου (00037/2018/LEX - C8-0471/2018 - 2013/0256(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (κωδικοποίηση) (00050/2018/LEX - C8-0470/2018 - 2018/0066(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ένα πλαίσιο για την ελεύθερη ροή των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (00053/2018/LEX - C8-0469/2018 - 2017/0228(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης (00038/2018/LEX - C8-0468/2018 - 2016/0412(COD))

- Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2010/13/ΕΕ για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων) ενόψει των μεταβαλλόμενων συνθηκών της αγοράς (00033/2018/LEX - C8-0467/2018 - 2016/0151(COD))

°
° ° °

Παρεμβαίνει ο Jerzy Buzek, ο οποίος επανέρχεται στη δήλωση του Προέδρου σχετικά με τις εκδηλώσεις μνήμης για την 100ή επέτειο της λήξης του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.


11. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για τη χρηματοδότηση άμεσων δημοσιονομικών μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων προκλήσεων στον τομέα της μετανάστευσης, των εισροών προσφύγων και των απειλών κατά της ασφάλειας (COM(2018)0708 - C8-0437/2018 - 2018/2245(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

LIBE

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας, υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου, για την τροποποίηση των πρωτοκόλλων αριθ. 1 και αριθ. 4 της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Βασιλείου του Μαρόκου, αφετέρου (10593/2018 - C8-0463/2018 - 2018/0256(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

AFET, AGRI, PECH

- Τροποποίηση του καταστατικού της ΕΤΕπ (13166/2018 - C8-0464/2018 - 2018/0811(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFCO

γνωμοδότηση :

BUDG, ECON

- Πρόταση για τη θέση του Προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (N8-0120/2018 - C8-0466/2018 - 2018/0905(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

2) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων (COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD)) - επιτροπή AGRI - Εισηγητής: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση και τη διόρθωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013 για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς γεωργικών και δασικών οχημάτων (COM(2018)0289 - C8-0183/2018 - 2018/0142(COD)) - επιτροπή IMCO - Εισηγητής: Nicola Danti (A8-0318/2018)

- Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης της ΕΕ με τη Γεωργία (2017/2282(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Andrejs Mamikins (A8-0320/2018)

- Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης της ΕΕ με τη Μολδαβία (2017/2281(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Petras Auštrevičius (A8-0322/2018)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής για την παράδοση αποβλήτων από πλοία, για την κατάργηση της οδηγίας 2000/59/ΕΚ και την τροποποίηση της οδηγίας 2009/16/ΕΚ και της οδηγίας 2010/65/ΕΕ (COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD)) - επιτροπή TRAN - Εισηγήτρια: Gesine Meissner (A8-0326/2018)

- Έκθεση σχετικά με την αναπτυξιακή βοήθεια της ΕΕ στον τομέα της εκπαίδευσης (2018/2081(INI)) - επιτροπή DEVE - Εισηγητής: Vincent Peillon (A8-0327/2018)

- Έκθεση που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τις θεωρήσεις για ανθρωπιστικούς λόγους (2017/2270(INL)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Juan Fernando López Aguilar (A8-0328/2018)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή των ρητρών διασφάλισης και άλλων μηχανισμών που καθιστούν δυνατή την προσωρινή ανάκληση των προτιμήσεων ορισμένων συμφωνιών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και ορισμένων τρίτων χωρών, αφετέρου (COM(2018)0206 - C8-0158/2018 - 2018/0101(COD)) - επιτροπή INTA - Εισηγητής: Christofer Fjellner (A8-0330/2018)

- Έκθεση σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2018 για τη Σερβία (SWD(2018)0152 - 2018/2146(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: David McAllister (A8-0331/2018)

- Έκθεση σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2018 για το Κοσσυφοπέδιο (SWD(2018)0156 - 2018/2149(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Igor Šoltes (A8-0332/2018)

- Έκθεση σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2018 για την Αλβανία (SWD(2018)0151 - 2018/2147(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Knut Fleckenstein (A8-0334/2018)

- Έκθεση σχετικά με τις εξαγωγές όπλων: εφαρμογή της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ (2018/2157(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγήτρια: Sabine Lösing (A8-0335/2018)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους έμμονους οργανικούς ρύπους (αναδιατύπωση) (COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)) - επιτροπή ENVI - Εισηγήτρια: Julie Girling (A8-0336/2018)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τα μικρά πελαγικά αποθέματα στην Αδριατική Θάλασσα και για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων (COM(2017)0097 - C8-0095/2017 - 2017/0043(COD)) - επιτροπή PECH - Εισηγήτρια: Ruža Tomašić (A8-0337/2018)

- Έκθεση σχετικά με την ψηφιοποίηση στην υπηρεσία της ανάπτυξης: μείωση της φτώχειας με τη χρήση της τεχνολογίας (2018/2083(INI)) - επιτροπή DEVE - Εισηγητής: Bogdan Brunon Wenta (A8-0338/2018)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών των σιδηροδρομικών μεταφορών (αναδιατύπωση) (COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD)) - επιτροπή TRAN - Εισηγητής: Bogusław Liberadzki (A8-0340/2018)

- Έκθεση σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής, του 2018, για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (SWD(2018)0154 - 2018/2145(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Ivo Vajgl (A8-0341/2018)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 για την παράταση της μεταβατικής χρήσης μέσων άλλων από τις ηλεκτρονικές τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων που προβλέπονται στον ενωσιακό τελωνειακό κώδικα (COM(2018)0085 - C8-0097/2018 - 2018/0040(COD)) - επιτροπή IMCO - Εισηγητής: Jasenko Selimovic (A8-0342/2018)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 168/2013 όσον αφορά την εφαρμογή του σταδίου Euro 5 για την έγκριση τύπου δίκυκλων ή τρίκυκλων οχημάτων και τετράκυκλων (COM(2018)0137 - C8-0120/2018 - 2018/0065(COD)) - επιτροπή IMCO - Εισηγητής: Daniel Dalton (A8-0346/2018)

- Έκθεση σχετικά με τις υπηρεσίες φροντίδας στην ΕΕ για τη βελτίωση της ισότητας των φύλων (2018/2077(INI)) - επιτροπή FEMM - Εισηγήτρια: Sirpa Pietikäinen (A8-0352/2018)

- Έκθεση σχετικά με τα ελάχιστα πρότυπα για τις μειονότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2018/2036(INI)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: József Nagy (A8-0353/2018)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό προτύπων επιδόσεων για τις εκπομπές CO2 των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων (COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)) - επιτροπή ENVI - Εισηγητής: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για διαφανείς και προβλέψιμους όρους εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (COM(2017)0797 - C8-0006/2018 - 2017/0355(COD)) - επιτροπή EMPL - Εισηγητής: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

- ΄Εκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς τη Λετονία (COM(2018)0658 - C8-0416/2018 - 2018/2230(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγήτρια: Inese Vaidere (A8-0357/2018)

- Προσωρινή έκθεση σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου ενόψει συμφωνίας (2018/0166R(APP)) - επιτροπή BUDG - Εισηγητές: Isabelle Thomas, Jan Olbrycht, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez (A8-0358/2018)


12. Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)

Η ακόλουθη ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης, ακολουθούμενης από συζήτηση (άρθρο 128 του κανονισμού):

—   (O-000088/2018) που κατέθεσαν οι Alojz Peterle, Daciana Octavia Sârbu, Jadwiga Wiśniewska, Frédérique Ries, Merja Kyllönen, Michèle Rivasi, Mireille D'Ornano και Sylvie Goddyn, εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφαλείας των Τροφίμων, προς την Επιτροπή: Νόσος του Lyme (βορρελίωση) (B8-0417/2018).


13. Διάταξη των εργασιών

Το τελικό σχέδιο της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων της Ολομέλειας Νοεμβρίου I 2018 (PE 630.251/PDOJ) έχει διανεμηθεί και έχουν προταθεί οι εξής τροποποιήσεις (άρθρο 149α του Κανονισμού):

°
° ° °

Παρεμβαίνουν οι Ana Miranda, Sajjad Karim, José Blanco López, Νότης Μαριάς και Piernicola Pedicini (ο Πρόεδρος παρέχει διευκρινίσεις).

°
° ° °

Τετάρτη

Κατόπιν διαβούλευσης με τις πολιτικές ομάδες, ο Πρόεδρος προτείνει την ακόλουθη τροποποίηση:

- η Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας με θέμα «Η υπόθεση της Asia Bibi και η κατάσταση των θρησκευτικών μειονοτήτων στο Πακιστάν» (σημείο 78 του PDOJ) αναβάλλεται για μια μελλοντική περίοδο συνόδου.

Το Σώμα εγκρίνει την πρόταση αυτή

Δευτέρα

Αίτημα της Ομάδας ECR για να εγγραφούν ως τέταρτο σημείο στην ημερήσια διάταξη δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής με θέμα την Αλβανία, και ιδίως την υπόθεση παραβίασης των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας της Βορείου Ηπείρου και τη δολοφονία του Κωνσταντίνου Κατσίφα. Η συζήτηση θα περατωθεί με κατάθεση προτάσεων ψηφισμάτων, που θα τεθούν σε ψηφοφορία την Πέμπτη.

Παρεμβαίνουν ο Νότης Μαριάς, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος επιχειρηματολογεί υπέρ του αιτήματος, (ο Πρόεδρος για να ζητήσει διευκρινίσεις από τον Νότη Μαριά, ο οποίος απαντά), και ο Knut Fleckenstein, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, κατά του αιτήματος.

Με ψηφοφορία με ονομαστική κλήση (48 υπέρ, 208 κατά, 200 αποχές), το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

Τρίτη, Πέμπτη

Δεν έχει προταθεί τροποποίηση.

°
° ° °

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Evelyne GEBHARDT
Αντιπρόεδρος


14. Ενεργειακή απόδοση ***I - Διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης ***I - Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση [COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Miroslav Poche (A8-0391/2017)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης, που τροποποιεί την οδηγία 94/22/ΕΚ, την οδηγία 98/70/ΕΚ, την οδηγία 2009/31/ΕΚ, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 663/2009, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2009, την οδηγία 2009/73/ΕΚ, την οδηγία 2009/119/ΕΚ του Συμβουλίου, την οδηγία 2010/31/ΕΕ, την οδηγία 2012/27/ΕΕ, την οδηγία 2013/30/ΕΕ και την οδηγία (ΕΕ) 2015/652 του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 [COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Συνεισηγητές: Michèle Rivasi και Jakop Dalunde (A8-0402/2017)

Έκθεση επί της πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (αναδιατύπωση) [COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: José Blanco López (A8-0392/2017)

Η συζήτηση διεξήχθη την 15η Ιανουαρίου 2018 (σημείο 12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.1.2018)

Το ζήτημα παραπέμφθηκε στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 του Κανονισμού, την 17η Ιανουαρίου 2018 (σημείο 10.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.1.2018, σημείο 10.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.1.2018 και σημείο 10.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.1.2018)

Οι Miroslav Poche, Michèle Rivasi, Jakop Dalunde και José Blanco López παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνει ο Miguel Arias Cañete (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Florent Marcellesi (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), Jytte Guteland (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Bas Eickhout (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Jan Huitema (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI), Marijana Petir (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI), Eleonora Evi (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής PETI), Markus Pieper, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Kathleen Van Brempt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Anneleen Van Bossuyt, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Morten Helveg Petersen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Benedek Jávor, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Merja Kyllönen, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Dario Tamburrano, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Christelle Lechevalier, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, και Dobromir Sośnierz, μη εγγεγραμμένος.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Angélique Delahaye, Theresa Griffin, Evžen Tošenovský, Fredrick Federley, Yannick Jadot, Paloma López Bermejo, Julia Reid, Olaf Stuger, Λάμπρος Φουντούλης, Jerzy Buzek, Carlos Zorrinho, Jadwiga Wiśniewska, Pavel Telička, Lynn Boylan, Diane James, Bendt Bendtsen, Jo Leinen, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Rübig, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anneli Jäätteenmäki, Paul Rübig, Martina Werner, Ryszard Czarnecki, Gesine Meissner, Peter Liese, Flavio Zanonato, Jozo Radoš, Andrzej Grzyb, Adam Gierek, Λευτέρης Χριστοφόρου, Peter Kouroumbashev και Seán Kelly.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Franc Bogovič και Ruža Tomašić.

Παρεμβαίνουν οι Miguel Arias Cañete, Michèle Rivasi και Jakop Dalunde.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Heidi HAUTALA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο José Blanco López.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.11.2018, σημείο 4.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.11.2018 και σημείο 4.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.11.2018.


15. Πολυετές σχέδιο για τα μικρά πελαγικά αποθέματα στην Αδριατική Θάλασσα και για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τα μικρά πελαγικά αποθέματα στην Αδριατική Θάλασσα και για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων [COM(2017)0097 - C8-0095/2017 - 2017/0043(COD)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγήτρια: Ruža Tomašić (A8-0337/2018)

Η Ruža Tomašić παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Karmenu Vella (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Elisabetta Gardini, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Nicola Caputo, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Czesław Hoc, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Norica Nicolai, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marco Affronte, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Anja Hazekamp, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Rosa D'Amato, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Jarosław Wałęsa, Ricardo Serrão Santos, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić, Mireille D'Ornano, Werner Kuhn και Isabelle Thomas.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Seán Kelly και Igor Šoltes.

Παρεμβαίνουν οι Karmenu Vella και Ruža Tomašić.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.11.2018.


16. Πλημμύρες στην Ευρώπη (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Πλημμύρες στην Ευρώπη (2018/2928(RSP))

Η Corina Crețu (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Herbert Dorfmann, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Michela Giuffrida, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Remo Sernagiotto, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Bronis Ropė, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Eleonora Forenza, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Mara Bizzotto, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, και Κωνσταντίνος Παπαδάκης, μη εγγεγραμμένος.

Παρεμβαίνει η Corina Crețu.

Η συζήτηση περατώνεται.


17. Ελάχιστα πρότυπα για τις μειονότητες στην ΕΕ (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με τα ελάχιστα πρότυπα για τις μειονότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση [2018/2036(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: József Nagy (A8-0353/2018)

Ο József Nagy προβαίνει στην παρουσίαση.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Lívia JÁRÓKA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Andrea Bocskor, Juan Fernando López Aguilar, Νότης Μαριάς, Indrek Tarand, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Andrejs Mamikins, Ελευθέριος Συναδινός, Csaba Sógor, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Λάμπρος Φουντούλης, Stanislav Polčák, Marek Jurek, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Andrejs Mamikins, Γεώργιος Επιτήδειος, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Csaba Sógor, Σωτήριος Ζαριανόπουλος και Pirkko Ruohonen-Lerner.

Παρεμβαίνει η Corina Crețu (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.11.2018.


18. Η ψηφιοποίηση στην υπηρεσία της ανάπτυξης: μείωση της φτώχειας με τη χρήση της τεχνολογίας (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με την ψηφιοποίηση στην υπηρεσία της ανάπτυξης: μείωση της φτώχειας με τη χρήση της τεχνολογίας [2018/2083(INI)] - Επιτροπή Ανάπτυξης. Εισηγητής: Bogdan Brunon Wenta (A8-0338/2018)

Ο Bogdan Brunon Wenta προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Michaela Šojdrová, Maria Gabriela Zoană και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνει η Corina Crețu (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.11.2018.


19. Αναπτυξιακή βοήθεια της ΕΕ στον τομέα της εκπαίδευσης (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με την αναπτυξιακή βοήθεια της ΕΕ στον τομέα της εκπαίδευσης [2018/2081(INI)] - Επιτροπή Ανάπτυξης. Εισηγητής: Vincent Peillon (A8-0327/2018)

Ο Vincent Peillon προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová, Alex Mayer και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνει η Corina Crețu (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.11.2018.


20. Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων

Παρεμβαίνουν με ενός λεπτού αγόρευση, βάσει του άρθρου 163 του Κανονισμού, για να επιστήσουν την προσοχή του Κοινοβουλίου σε σημαντικά πολιτικά θέματα, οι ακόλουθοι βουλευτές:

Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Ελένη Θεοχάρους, Jasenko Selimovic, Miroslavs Mitrofanovs, Martina Anderson, Mario Borghezio, Dobromir Sośnierz, Daniel Buda, Alex Mayer, Νότης Μαριάς, Ana Miranda, Kateřina Konečná, Gilles Lebreton, Anna Záborská, Claudia Țapardel, Jordi Solé, Xabier Benito Ziluaga, Stanislav Polčák, Wajid Khan, Josep-Maria Terricabras, Lynn Boylan, Csaba Sógor, Giuseppe Ferrandino, Maria Gabriela Zoană, Răzvan Popa, Rory Palmer και Andrejs Mamikins.


21. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 630.251/OJMA).


22. Λήξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση λήγει στις 22.44.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Beňová, Berès, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Χουντής, Christensen, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Επιτήδειος, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Φουντούλης, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Γραμματικάκης, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Καϊλή, Kalinowski, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Κούλογλου, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Κούνεβα, Kuźmiuk, Kyllönen, Κύρκος, Κύρτσος, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McClarkin, McGuinness, Macovei, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Μαυρίδης, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Padar, Paet, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Σακοράφα, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Σπυράκη, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Θεοχάρους, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vaughan, Vautmans, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Waitz, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Ζαριανόπουλος, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Atkinson, Bours, Crowley, Dohrmann, Fotyga, Guoga, Händel, Łybacka, Monteiro de Aguiar, Ní Riada, Ożóg, Parker, Patriciello, Ponga, Torres Martínez

Τελευταία ενημέρωση: 25 Φεβρουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου