Indeks 
Zapisnik
PDF 246kWORD 75k
Ponedjeljak, 12. studenog 2018. - Strasbourg
1.Nastavak zasjedanja
 2.Otvaranje dnevne sjednice
 3.Izjave Predsjedništva
 4.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 5.Sastav Parlamenta
 6.Zahtjev za ukidanje zastupničkog imuniteta
 7.Sastav klubova zastupnika
 8.Sastav odbora i izaslanstava
 9.Pregovori prije prvog čitanja u Parlamentu (članak 69.c Poslovnika)
 10.Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 78. Poslovnika)
 11.Podnošenje dokumenata
 12.Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)
 13.Plan rada
 14.Energetska učinkovitost ***I - Upravljanje energetskom unijom ***I - Promicanje uporabe energije iz obnovljivih izvora ***I (rasprava)
 15.Višegodišnji plan za male pelagijske stokove u Jadranskom moru i za ribarstvo koje iskorištava te stokove ***I (rasprava)
 16.Poplave u Europi (rasprava)
 17.Minimalni standardi za manjine u EU-u (kratko predstavljanje)
 18.Digitalizacija za razvoj: smanjenje siromaštva uz pomoć tehnologije (kratko predstavljanje)
 19.Razvojna pomoć EU-a u području obrazovanja (kratko predstavljanje)
 20.Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti
 21.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 22.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Antonio TAJANI
predsjednik

1. Nastavak zasjedanja

Nastavlja se zasjedanje koje je prekinuto u četvrtak 25. listopada 2018.


2. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 17:07 h.


3. Izjave Predsjedništva

Predsjednik je podsjetio da je u ime Parlamenta u Parizu sudjelovao u obilježavanju stote obljetnice potpisivanja primirja kojim je okončan Prvi svjetski rat. Odao je počast 17 milijuna osoba koje su izgubile život u tome ratu, istaknuo je važnost europskog projekta u obrani ideja mira, slobode i blagostanja te je podsjetio na učinke koje je prvi svjetski sukob imao u pogledu postojanja više europskih država.

Predsjednik je u ime Parlamenta izrazio sućut obiteljima žrtava drmatičnih poplava koje su nedavno zahvatile više talijanskih regija. Istaknuo je da Unija može pružiti pomoć preko Fonda solidarnosti te da se Parlament zalaže da se ta pomoć čim prije pruži. Naglasio je da je zabrinut zbog širenja takvih pogubnih klimatskih pojava koje su posljedica klimatskih promjena na globalnoj razini. Podsjetio je da će se u prosincu u Katowicama u Poljskoj održati sastanak konferencije stranaka COP 24 te da bi se tom prigodom trebalo učvstiti europsko vodstvo u borbi protiv globalnog zagrijavanja.

Predsjednik je izrazio zadovoljstvo činjenicom da je pakistanski Vrhovni sud proglasio nedužnom i oslobodio Asiju Bibi, koja je 2010. osuđena na smrt zbog bogohuljenja. Potvrdio je da je u kontaktu s Ján Figeľom, posebnim izaslanikom za promicanje soobode vjeroispovijesti i uvjerenja na područjima izvan Europske unije i s pakistanskim vlastima kako bi podržao napore u jamčenju slobode i sigurnosti Asiji Bibi i njezinoj obitelji.


4. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


5. Sastav Parlamenta

Artis Pabriks izabran je za zastupnika u nacionalnom parlamentu Latvije, a Sander Loones imenovan je ministrom obrane i javne uprave u belgijskoj vladi, s učinkom od 6. odnosno 12. studenog 2018.

Parlament prima na znanje da su te funkcije, u skladu s člankom 7. stavcima 1. i 2. Akta o izboru članova Europskog parlamenta neposrednim općim izborima, nespojive s izvršavanjem funkcije zastupnika u Europskom parlamentu te u skladu s člankom 3. stavkom 2. i člankom 4. stavcima 1. i 4. Poslovnika utvrđuje da su njihova zastupnička mjesta slobodna s učinkom od 6. odnosno 12. studenog 2018.


6. Zahtjev za ukidanje zastupničkog imuniteta

Nadležna tijela Francuske proslijedila su zahtjev za ukidanje zastupničkog imuniteta Dominique Bilde u okviru istrage pokrenute na Okružnom sudu u Parizu.

U skladu s člankom 9. stavkom 1. Poslovnika taj je zahtjev upućen nadležnom odboru – odboru JURI.


7. Sastav klubova zastupnika

Emmanuel Maurel više nije član kluba zastupnika S&D-a i sjedio je među nezavisnim zastupnicima s učinkom od 26. listopada 2018.

Emmanuel Maurel nakon toga se pridružio klubu zastupnika GUE-a/NGL-a s učinkom od 6. studenog 2018.


8. Sastav odbora i izaslanstava

Predsjednik je od Kluba zastupnika PPE-a primio sljedeći zahtjev za imenovanje:

Posebni odbor o terorizmu: Heinz K. Becker

To će se imenovanje smatrati odobrenim ako do usvajanja aktualnog zapisnika ne bude zaprimljena nijedna primjedba.


9. Pregovori prije prvog čitanja u Parlamentu (članak 69.c Poslovnika)

Predsjednik objavio je odluke nekoliko odbora o stupanju u međuinstitucijske pregovore na temelju sljedećih izvješća (u skladu s člankom 69.c stavkom 1. Poslovnika):

—   Odbor EMPL: Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o transparentnim i predvidivim radnim uvjetima u Europskoj uniji (COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD)). Izvjestitelj: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018);

—   Odbor ECON: Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o objavljivanju podataka o održivim ulaganjima i rizicima za održivost te o izmjeni Direktive (UE) 2016/2341 (COM(2018)0354 – C8-0208/2014 – 2018/0179(COD)). Izvjestitelj: Paul Tang (A8-0363/2018);

—   Odbor ECON: Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 924/2009 u pogledu određenih naknada za prekogranična plaćanja u Uniji i naknada za konverziju valute (COM(2018)0163 – C8-0129/2018 – 2018/0076(COD)). Izvjestiteljica: Eva Maydell (A8-0360/2018);

—   Odbor ECON: Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2014/65/EU o tržištu financijskih instrumenata (COM(2018)0099 – C8-0102/2018 – 2018/0047(COD)). Izvjestiteljica: Caroline Nagtegaal (A8-0362/2018);

—   Odbor ECON: Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja za poduzeća (COM(2018)0113 – C8-0103/2018 – 2018/0048(COD)). Izvjestitelj: Ashley Fox (A8-0364/2018);

—   Odbor INTA: Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o raspodjeli carinskih kvota uvrštenih u raspored WTO-a za Uniju nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije i izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 32/2000 (COM(2018)0312 – C8-0202/2018 – 2018/0158(COD)). Izvjestiteljica: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0361/2018);

—   Odbor IMCO: Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o dopuni homologacijskog zakonodavstva EU-a s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije (COM(2018)0397 – C8-0250/2018 – 2018/0220(COD)). Izvjestiteljica: Marlene Mizzi (A8-0359/2018).

U skladu s člankom 69.c stavkom 2. Poslovnika, zastupnici ili klub/klubovi zastupnika koji dosežu barem srednji prag mogu u pisanom obliku do sutra, u utorak 13. studenog 2018., do ponoći zatražiti da se glasuje o odluci odbora o stupanju u pregovore

Pregovori mogu započeti bilo kada nakon isteka tog roka ako nije podnesen zahtjev da se o odluci o stupanju u pregovore glasuje u Parlamentu.


10. Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 78. Poslovnika)

Predsjednik je objavio da će zajedno s predsjednikom Vijeća u srijedu potpisati sljedeće akte donesene u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom:

- Uredba europskog Parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 u pogledu sredstava za ekonomsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju i sredstava za cilj „Ulaganje za rast i radna mjesta” (00057/2018/LEX - C8-0477/2018 - 2018/0265(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 726/2004 u pogledu mjesta sjedišta Europske agencije za lijekove (00040/2018/LEX - C8-0476/2018 - 2017/0328(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1093/2010 u pogledu mjesta sjedišta Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (00039/2018/LEX - C8-0475/2018 - 2017/0326(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o Agenciji Europske unije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1987/2006 i Odluke Vijeća 2007/533/PUP i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1077/2011 (00029/2018/LEX - C8-0472/2018 - 2017/0145(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o Agenciji Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu (Eurojust) te zamjeni i stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 2002/187/PUP (00037/2018/LEX - C8-0471/2018 - 2013/0256(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o popisu trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva (kodificirani tekst) (00050/2018/LEX - C8-0470/2018 - 2018/0066(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o okviru za slobodan protok neosobnih podataka u Europskoj uniji (00053/2018/LEX - C8-0469/2018 - 2017/0228(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o uzajamnom priznavanju naloga za zamrzavanje i naloga za oduzimanje (00038/2018/LEX - C8-0468/2018 - 2016/0412(COD))

- Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2010/13/EU o koordinaciji određenih odredaba utvrđenih zakonima i drugim propisima u državama članicama o pružanju audiovizualnih medijskih usluga (Direktiva o audiovizualnim medijskim uslugama) u pogledu promjenjivog stanja na tržištu (00033/2018/LEX - C8-0467/2018 - 2016/0151(COD))

°
° ° °

Govorio je Jerzy Buzek kako bi se osvrnuo na riječi predsjednika Parlamenta u povodu obilježavanja stote obljetnice završetka Prvog svjetskog rata.


11. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji instrumenta fleksibilnosti za financiranje hitnih proračunskih mjera za suočavanje s postojećim izazovima migracija, priljeva izbjeglica i sigurnosnih prijetnji (COM(2018)0708 - C8-0437/2018 - 2018/2245(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

mišljenje :

LIBE

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Kraljevine Maroka o izmjeni protokolâ 1. i 4. uz Euromediteranski sporazum o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, te Kraljevine Maroka, s druge strane (10593/2018 - C8-0463/2018 - 2018/0256(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

mišljenje :

AFET, AGRI, PECH

- Izmjena Statuta EIB-a (13166/2018 - C8-0464/2018 - 2018/0811(CNS))

upućeno

nadležnom odboru :

AFCO

mišljenje :

BUDG, ECON

- Prijedlog kandidata za mjesto predsjednika Nadzornog odbora jedinstvenog nadzornog mehanizma (N8-0120/2018 - C8-0466/2018 - 2018/0905(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

2) odbora

- ***I Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o nepoštenim trgovačkim praksama u odnosima među poduzećima u lancu opskrbe hranom (COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD)) - AGRI - izvjestitelj: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni i ispravku Uredbe (EU) br. 167/2013 o homologaciji i nadzoru tržišta traktora za poljoprivredu i šumarstvo (COM(2018)0289 - C8-0183/2018 - 2018/0142(COD)) - IMCO - izvjestitelj: Nicola Danti (A8-0318/2018)

- Izvješće o provedbi Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Gruzije (2017/2282(INI)) - AFET - izvjestitelj: Andrejs Mamikins (A8-0320/2018)

- Izvješće o provedbi Sporazuma o pridruživanju EU-a s Moldovom (2017/2281(INI)) - AFET - izvjestitelj: Petras Auštrevičius (A8-0322/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o lučkim uređajima za prihvat isporuke brodskog otpada, stavljanju izvan snage Direktive 2000/59/EZ i izmjenama Direktive 2009/16/EZ i Direktive 2010/65/EU (COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD)) - TRAN - izvjestiteljica: Gesine Meissner (A8-0326/2018)

- Izvješće o razvojnoj pomoći EU-a u području obrazovanja (2018/2081(INI)) - DEVE - izvjestitelj: Vincent Peillon (A8-0327/2018)

- Izvješće s preporukama Komisiji o humanitarnim vizama (2017/2270(INL)) - LIBE – izvjestitelj: Juan Fernando López Aguilar (A8-0328/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o provedbi zaštitnih klauzula i drugih mehanizama kojima se omogućuje privremeno povlačenje povlastica iz određenih sporazuma između Europske unije i određenih trećih zemalja (COM(2018)0206 - C8-0158/2018 - 2018/0101(COD)) - INTA - izvjestitelj: Christofer Fjellner (A8-0330/2018)

- Izvješće o izvješću Komisije o Srbiji za 2018. (SWD(2018)0152 - 2018/2146(INI)) - AFET - izvjestitelj: David McAllister (A8-0331/2018)

- Izvješće o Izvješću Komisije o Kosovu za 2018. (SWD(2018)0156 - 2018/2149(INI)) - AFET - izvjestitelj: Igor Šoltes (A8-0332/2018)

- Izvješće o Izvješću Komisije o Albaniji za 2018. (SWD(2018)0151 - 2018/2147(INI)) - AFET - izvjestitelj: Knut Fleckenstein (A8-0334/2018)

- Izvješće o izvozu oružja: provedba Zajedničkog stajališta 2008/944/ZVSP (2018/2157(INI)) - AFET - izvjestiteljica: Sabine Lösing (A8-0335/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i vijeća o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (preinaka) (COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)) - ENVI - izvjestiteljica: Julie Girling (A8-0336/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju višegodišnjeg plana za male pelagijske stokove u Jadranskom moru i za ribarstvo koje iskorištava te stokove (COM(2017)0097 - C8-0095/2017 - 2017/0043(COD)) - PECH - izvjestiteljica: Ruža Tomašić (A8-0337/2018)

- Izvješće o digitalizaciji za razvoj: smanjenje siromaštva uz pomoć tehnologije (2018/2083(INI)) - DEVE - izvjestitelj: Bogdan Brunon Wenta (A8-0338/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o pravima i obvezama putnika u željezničkom prometu (preinaka) (COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD)) - TRAN - izvjestitelj: Bogusław Liberadzki (A8-0340/2018)

- Izvješće o izvješću Komisije o bivšoj jugoslavenskoj Republici Makedoniji za 2018. (SWD(2018)0154 - 2018/2145(INI)) - AFET - izvjestitelj: Ivo Vajgl (A8-0341/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 952/2013 radi produljenja prijelazne uporabe sredstava koja nisu tehnike elektroničke obrade podataka predviđene Carinskim zakonikom Unije (COM(2018)0085 - C8-0097/2018 - 2018/0040(COD)) - IMCO - izvjestitelj: Jasenko Selimovic (A8-0342/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 168/2013 u pogledu primjene norme Euro 5 za homologaciju vozila na dva ili tri kotača i četverocikala (COM(2018)0137 - C8-0120/2018 - 2018/0065(COD)) - IMCO - izvjestitelj: Daniel Dalton (A8-0346/2018)

- Izvješće o uslugama skrbi u EU-u za poboljšanu ravnopravnost spolova (2018/2077(INI)) - FEMM - izvjestiteljica: Sirpa Pietikäinen (A8-0352/2018)

- Izvješće o minimalnim standardima za manjine u EU-u (2018/2036(INI)) - LIBE - izvjestitelj: József Nagy (A8-0353/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju emisijskih normi CO2 za nova teška vozila (COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)) - ENVI - izvjestitelj: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o transparentnim i predvidivim radnim uvjetima u Europskoj uniji (COM(2017)0797 - C8-0006/2018 - 2017/0355(COD)) - EMPL - izvjestitelj: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

- Izvješće o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Latviji (COM(2018)0658 - C8-0416/2018 - 2018/2230(BUD)) - BUDG - izvjestiteljica: Inese Vaidere (A8-0357/2018)

- Privremeno izvješće o Prijedlogu uredbe Vijeća o višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2021. – 2027. – stajalište Parlamenta u cilju postizanja dogovora (2018/0166R(APP)) - BUDG - izvjestitelji: Isabelle Thomas, Jan Olbrycht, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez (A8-0358/2018)


12. Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)

Sljedeće pitanje za usmeni odgovor, nakon kojeg slijedi rasprava, upisano je u dnevni red (članak 128. Poslovnika):

—   pitanje (O-000088/2018) koje su postavili Alojz Peterle, Daciana Octavia Sârbu, Jadwiga Wiśniewska, Frédérique Ries, Merja Kyllönen, Michèle Rivasi, Mireille D'Ornano i Sylvie Goddyn, u ime Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane, Komisiji: Lajmska bolest (borelioza) (B8-0417/2018).


13. Plan rada

Podijeljen je konačni prijedlog dnevnog reda plenarnih sjednica od studenog I 2018 (PE 630.251/PDOJ), za koji su predložene sljedeće izmjene (članak 149.a Poslovnika):

°
° ° °

Govorili su: Ana Miranda, Sajjad Karim, José Blanco López, Notis Marias i Piernicola Pedicini (predsjednik je dao pojašnjenje).

°
° ° °

Srijeda

Nakon savjetovanja s klubovima zastupnika, predsjednik je predložio sljedeću izmjenu:

- Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku na temu Slučaj Asije Bibi i položaj vjerskih manjina u Pakistanu” (točka 78 Zapisnika) odgođena je za jednu od nrednih sjednica.

Parlament je prihvatio taj prijedlog.

Ponedjeljak

Zahtjev Kluba zastupnika ECR-a da se kao četvrta točka u dnevni red uvrste izjave Vijeća i Komisije na temu „Albanija: posebno slučaj kršenja prava etničke grčke manjine u Sjevernom Epiru i ubojstvo Konstantinosa Katsifasa”. Rasprava će završiti podnošenjem prijedloga rezolucije, o kojima će se glasovati u četvrtak.

Govorili su: Notis Marias, u ime Kluba zastupnika ECR-a, koji je obrazložio zahtjev, (predsjednik kako bi tražio pojašnjenje od Notisa Mariasa, koji mu je odgovorio), i Knut Fleckenstein, u ime Kluba zastupnika S&D-a, kako bi se usprotivio tom zahtjevu.

Poimeničnim glasovanjem (48 za, 208 protiv, 200 uzdržanih), Parlament je zahtjev odbio.

Utorak, Četvrtak

Nema predloženih izmjena:

°
° ° °

Time je utvrđen plan rada.

PREDSJEDA: Evelyne GEBHARDT
potpredsjednica


14. Energetska učinkovitost ***I - Upravljanje energetskom unijom ***I - Promicanje uporabe energije iz obnovljivih izvora ***I (rasprava)

Izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2012/27/EU o energetskoj učinkovitosti [COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)] - Odbor za industriju, istraživanje i energetiku. Izvjestitelj: Miroslav Poche (A8-0391/2017)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o upravljanju energetskom unijom, izmjeni Direktive 94/22/EZ, Direktive 98/70/EZ, Direktive 2009/31/EZ, Uredbe (EZ) br. 663/2009, Uredbe (EZ) br. 715/2009, Direktive 2009/73/EZ, Direktive Vijeća 2009/119/EZ, Direktive 2010/31/EU, Direktive 2012/27/EU, Direktive 2013/30/EU i Direktive Vijeća (EU) 2015/652 te stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 525/2013 [COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane - Odbor za industriju, istraživanje i energetiku. Izvjestitelji: Michèle Rivasi i Jakop Dalunde (A8-0402/2017)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora (preinaka) [COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)] - Odbor za industriju, istraživanje i energetiku. Izvjestitelj: José Blanco López (A8-0392/2017)

Rasprava je održana 15. siječnja 2018. (točka 12 zapisnika od 15.1.2018.)

Pitanje je 17. siječnja 2018. upućeno nadležnom odboru u skladu s člankom 59. stavkom Poslovnika točka 10.5 zapisnika od 17.1.2018., točka 10.6 zapisnika od 17.1.2018. i točka 10.4 zapisnika od 17.1.2018.)

Miroslav Poche, Michèle Rivasi, Jakop Dalunde i José Blanco López predstavili su izvješće.

Govorio je Miguel Arias Cañete (povjerenik Komisije).

Govorili su Florent Marcellesi (izvjestitelj za mišljenje Odbora DEVE), Jytte Guteland (izvjestiteljica za mišljenje Odbora ENVI), Bas Eickhout (izvjestitelj za mišljenje Odbora ENVI), Jan Huitema (izvjestitelj za mišljenje Odbora AGRI), Marijana Petir (izvjestiteljica za mišljenje Odbora AGRI), Eleonora Evi (izvjestiteljica za mišljenje Odbora PETI), Markus Pieper, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Kathleen Van Brempt, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Anneleen Van Bossuyt, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Morten Helveg Petersen, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Benedek Jávor, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Merja Kyllönen, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Dario Tamburrano, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Christelle Lechevalier, u ime Kluba zastupnika ENF-a, i Dobromir Sośnierz, nezavisni zastupnik.

PREDSJEDA: Sylvie GUILLAUME
potpredsjednica

Govorili su Angélique Delahaye, Theresa Griffin, Evžen Tošenovský, Fredrick Federley, Yannick Jadot, Paloma López Bermejo, Julia Reid, Olaf Stuger, Lampros Fountoulis, Jerzy Buzek, Carlos Zorrinho, Jadwiga Wiśniewska, Pavel Telička, Lynn Boylan, Diane James, Bendt Bendtsen, Jo Leinen, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Paul Rübig, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anneli Jäätteenmäki, Paul Rübig, Martina Werner, Ryszard Czarnecki, Gesine Meissner, Peter Liese, Flavio Zanonato, Jozo Radoš, Andrzej Grzyb, Adam Gierek, Lefteris Christoforou, Peter Kouroumbashev i Seán Kelly.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Notis Marias, Franc Bogovič i Ruža Tomašić.

Govorili su Miguel Arias Cañete, Michèle Rivasi i Jakop Dalunde.

PREDSJEDA: Heidi HAUTALA
potpredsjednica

Govorio je José Blanco López.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 4.3 zapisnika od 13.11.2018., točka 4.4 zapisnika od 13.11.2018. i točka 4.5 zapisnika od 13.11.2018..


15. Višegodišnji plan za male pelagijske stokove u Jadranskom moru i za ribarstvo koje iskorištava te stokove ***I (rasprava)

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju višegodišnjeg plana za male pelagijske stokove u Jadranskom moru i za ribarstvo koje iskorištava te stokove [COM(2017)0097 - C8-0095/2017 - 2017/0043(COD)] - Odbor za ribarstvo. Izvjestiteljica: Ruža Tomašić (A8-0337/2018)

Ruža Tomašić predstavila je izvješće.

Govorio je Karmenu Vella (povjerenik Komisije).

Govorili su: Elisabetta Gardini, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Nicola Caputo, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Czesław Hoc, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Norica Nicolai, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Marco Affronte, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Anja Hazekamp, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Rosa D'Amato, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Jarosław Wałęsa, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Mireille D'Ornano, Werner Kuhn i Isabelle Thomas.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Seán Kelly i Igor Šoltes.

Govorili su: Karmenu Vella i Ruža Tomašić.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 4.6 zapisnika od 13.11.2018..


16. Poplave u Europi (rasprava)

Izjava Komisije: Poplave u Europi (2018/2928(RSP))

Corina Crețu (povjerenica Komisije) dala je izjavu.

Govorili su: Herbert Dorfmann, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Michela Giuffrida, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Remo Sernagiotto, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Bronis Ropė, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Eleonora Forenza, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Mara Bizzotto, u ime Kluba zastupnika ENF-a, i Konstantinos Papadakis, nezavisni zastupnik.

Govorila je Corina Crețu.

Rasprava je zaključena.


17. Minimalni standardi za manjine u EU-u (kratko predstavljanje)

Izvješće o minimalnim standardima za manjine u EU-u [2018/2036(INI)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: József Nagy (A8-0353/2018)

József Nagy održao je predstavljanje.

PREDSJEDA: Lívia JÁRÓKA
potpredsjednica

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Andrea Bocskor, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Indrek Tarand, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Andrejs Mamikins, Eleftherios Synadinos, Csaba Sógor, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Lampros Fountoulis, Stanislav Polčák, Marek Jurek, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Andrejs Mamikins, Georgios Epitideios, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Csaba Sógor, Sotirios Zarianopoulos i Pirkko Ruohonen-Lerner.

Govorila je Corina Crețu (povjerenica Komisije).

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 4.8 zapisnika od 13.11.2018..


18. Digitalizacija za razvoj: smanjenje siromaštva uz pomoć tehnologije (kratko predstavljanje)

Izvješće o digitalizaciji za razvoj: smanjenje siromaštva uz pomoć tehnologije [2018/2083(INI)] - Odbor za razvoj. Izvjestitelj: Bogdan Brunon Wenta (A8-0338/2018)

Bogdan Brunon Wenta održao je predstavljanje.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Michaela Šojdrová, Maria Gabriela Zoană i Notis Marias.

Govorila je Corina Crețu (povjerenica Komisije).

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 4.9 zapisnika od 13.11.2018..


19. Razvojna pomoć EU-a u području obrazovanja (kratko predstavljanje)

Izvješće o razvojnoj pomoći EU-a u području obrazovanja [2018/2081(INI)] - Odbor za razvoj. Izvjestitelj: Vincent Peillon (A8-0327/2018)

Vincent Peillon održao je predstavljanje.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová, Alex Mayer i Notis Marias.

Govorila je Corina Crețu (povjerenica Komisije).

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 4.2 zapisnika od 13.11.2018..


20. Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti

U smislu članka 163. Poslovnika sljedeći su zastupnici održali jednominutne govore jer su Parlament željeli upozoriti na pitanja od političke važnosti:

Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Eleni Theocharous, Jasenko Selimovic, Miroslavs Mitrofanovs, Martina Anderson, Mario Borghezio, Dobromir Sośnierz, Daniel Buda, Alex Mayer, Notis Marias, Ana Miranda, Kateřina Konečná, Gilles Lebreton, Anna Záborská, Claudia Țapardel, Jordi Solé, Xabier Benito Ziluaga, Stanislav Polčák, Wajid Khan, Josep-Maria Terricabras, Lynn Boylan, Csaba Sógor, Giuseppe Ferrandino, Maria Gabriela Zoană, Răzvan Popa, Rory Palmer i Andrejs Mamikins.


21. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 630.251/OJMA).


22. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 22:44 h.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

glavni tajnik

potpredsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Beňová, Berès, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McClarkin, McGuinness, Macovei, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Padar, Paet, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vaughan, Vautmans, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Atkinson, Bours, Crowley, Dohrmann, Fotyga, Guoga, Händel, Łybacka, Monteiro de Aguiar, Ní Riada, Ożóg, Parker, Patriciello, Ponga, Torres Martínez

Posljednje ažuriranje: 25. veljače 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti