Index 
Proces-verbal
PDF 251kWORD 76k
Luni, 12 noiembrie 2018 - Strasbourg
1.Reluarea sesiunii
 2.Deschiderea ședinței
 3.Declarațiile Președintelui
 4.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 5.Componența Parlamentului
 6.Cerere de ridicare a imunității
 7.Componența grupurilor politice
 8.Componența comisiilor și delegațiilor
 9.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură)
 10.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)
 11.Depunere de documente
 12.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)
 13.Ordinea lucrărilor
 14.Eficiența energetică ***I - Guvernanța uniunii energetice ***I - Promovarea utilizării energiei din surse regenerabile ***I (dezbatere)
 15.Plan multianual pentru stocurile de pești pelagici mici din Marea Adriatică și pentru activitățile de pescuit care exploatează aceste stocuri ***I (dezbatere)
 16.Inundațiile din Europa (dezbatere)
 17.Standardele minime pentru minorități în UE (prezentare succintă)
 18.Digitalizarea pentru dezvoltare: reducerea sărăciei prin tehnologie (prezentare succintă)
 19.Asistența pentru dezvoltare acordată de UE în domeniul educației (prezentare succintă)
 20.Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante
 21.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 22.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte

1. Reluarea sesiunii

Sesiunea, întreruptă joi, 25 octombrie 2018, a fost reluată.


2. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 17.07.


3. Declarațiile Președintelui

Președintele a făcut o declarație în care a reamintit participarea sa, în numele Parlamentului, la festivitățile de la Paris pentru a marca centenarul semnării armistițiului care a pus capăt primului război mondial, a adus un omagiu memoriei celor 17 milioane de morți în acest război, a subliniat importanța proiectului european în apărarea idealurilor de pace, libertate și prosperitate și a reamintit efectele sfârșitului primului război mondial asupra existenței mai multor state europene.

Președintele a exprimat condoleanțele Parlamentului familiilor victimelor inundațiilor dramatice care au lovit recent mai multe regiuni din Italia; a subliniat asistența pe care UE poate să o acorde prin intermediul Fondului de solidaritate, precum și eforturile Parlamentului în alocarea mai rapidă a ajutorului; și-a exprimat îngrijorarea cu privire la proliferarea acestor evenimente meteorologice nefaste, ca urmare a schimbărilor climatice la nivel planetar. El a reamintit că reuniunea COP 24 va avea loc în decembrie în Katowice, Polonia, și că aceasta reprezintă o oportunitate de a întări rolul de conducere al Europei în lupta împotriva încălzirii globale.

Președintele a salutat achitarea de către Curtea Supremă a Pakistanului și eliberarea lui Asia Bibi, condamnată la moarte pentru blasfemie în 2010, și a confirmat că se află în contact cu Ján Figeľ, trimisul special pentru promovarea libertății de religiei și de credință în afara Uniunii Europene, și cu autoritățile pakistaneze pentru a sprijini eforturile depuse pentru a garanta libertatea și securitatea Asiei Bibi și a familiei sale.


4. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


5. Componența Parlamentului

Artis Pabriks a fost ales deputat în Parlamentul Letoniei, iar Sander Loones a fost numit ministru al Apărării și al Administrației publice în guvernul belgian, cu efect de la 6 și respectiv 12 noiembrie 2018.

Parlamentul ia notă de faptul că, în conformitate cu articolul 7 alineatele (1) și (2) din Actul privind alegerea deputaților în Parlamentul European prin vot universal direct, aceste funcții sunt incompatibile cu funcțiile unui deputat în Parlamentul European și, în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) și articolul 4 alineatele (1) și (4) din Regulamentul de procedură, stabilește disponibilitatea locurilor lor vacante începând cu 6 și, respectiv, 12 noiembrie 2018.


6. Cerere de ridicare a imunității

Autoritățile competente din Franța au transmis o cerere de ridicare a imunității lui Dominique Bilde, în cadrul unei anchete judiciare deschise la tribunalul din Paris.

În conformitate cu articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, cererea a fost trimisă comisiei competente, și anume Comisiei JURI.


7. Componența grupurilor politice

Emmanuel Maurel nu mai este membru al grupului S&D și a funcționat ca deputat neafiliat cu efect de la 26 octombrie 2018.

Emmanuel Maurel s-a alăturat ulterior grupului GUE/NGL, cu efect de la 6 noiembrie 2018.


8. Componența comisiilor și delegațiilor

Președintele a primit de la Grupul PPE următoarea cerere de numire:

Comisia specială pentru combaterea terorismului: Heinz K. Becker

Această numire se consideră ratificată dacă nu se prezintă nicio obiecție până la aprobarea prezentului proces-verbal.


9. Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură)

Președintele comunică deciziile mai multor comisii de a iniția negocieri interinstituționale pe baza următoarelor rapoarte (în conformitate cu articolul 69c, alineatul 1 din Regulamentul de procedură):

—   EMPL: raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului Europan și a Consiliului privind transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă în Uniunea Europeană (COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD)). Raportor: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018);

—   ECON: raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și a Consiliului privind informările referitoare la investițiile durabile și riscurile legate de durabilitate și de modificare a Directivei (UE)2016/2341 (COM(2018)0354 – C8-0208/2014 – 2018/0179(COD)). Raportor: Paul Tang (A8-0363/2018);

—   ECON: raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 924/2009 în ceea ce privește anumite comisioane pentru plățile transfrontaliere efectuate în interiorul Uniunii și comisioanele de conversie monetară (COM(2018)0163 – C8-0129/2018 – 2018/0076(COD)). Raportoare: Eva Maydell (A8-0360/2018);

—   ECON: raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2014/65/UE privind piețele instrumentelor financiare (COM(2018)0099 – C8-0102/2018 – 2018/0047(COD)). Raportoare: Caroline Nagtegaal (A8-0362/2018);

—   ECON: raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și a Consiliului privind furnizorii europeni de servicii de finanțare participativă (ECSP) pentru întreprinderi (COM(2018)0113 – C8-0103/2018 – 2018/0048(COD)). Raportor: Ashley Fox (A8-0364/2018);

—   INTA: raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind repartizarea contingentelor tarifare incluse în lista OMC a Uniunii în urma retragerii Regatului Unit din Uniune și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 32/2000 al Consiliului (COM(2018)0312 – C8-0202/2018 – 2018/0158(COD)). Raportoare: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0361/2018);

—   IMCO: raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de completare a legislației UE în materie de omologare de tip în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune (COM(2018)0397 – C8-0250/2018 – 2018/0220(COD)). Raportoare: Marlene Mizzi (A8-0359/2018).

În conformitate cu articolul 69c alineatul (2), un număr de deputați sau de grupuri politice care atinge cel puțin pragul mediu pot solicita în scris, înainte de miezul nopții al zilei de mâine, marți 13 noiembrie 2018, ca deciziile de a iniția negocieri să fie supuse la vot.

Negocierile pot începe în orice moment după expirarea acestui termen dacă nu se prezintă nicio cerere de supunere la vot în Parlament a deciziei de a iniția negocieri.


10. Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)

Președintele a anunțat că, împreună cu președintele Consiliului, va semna miercuri următoarele acte adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară:

- Regulamentul al Parlamentului european și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește resursele pentru coeziunea economică, socială și teritorială și resursele pentru obiectivul de investiții pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă (00057/2018/LEX - C8-0477/2018 - 2018/0265(COD))

- Regulamentul al Parlamentului european și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 726/2004 în ceea ce privește stabilirea sediului Agenției Europene pentru Medicamente (00040/2018/LEX - C8-0476/2018 - 2017/0328(COD))

- Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 în ceea ce privește stabilirea sediului Autorității Bancare Europene (00039/2018/LEX - C8-0475/2018 - 2017/0326(COD))

- Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA) și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1987/2006 și a Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului, precum și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011 (00029/2018/LEX - C8-0472/2018 - 2017/0145(COD))

- Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust) și de înlocuire și abrogare a Deciziei 2002/187/JAI a Consiliului (00037/2018/LEX - C8-0471/2018 - 2013/0256(COD))

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (text codificat) (00050/2018/LEX - C8-0470/2018 - 2018/0066(COD))

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind un cadru pentru libera circulație a datelor fără caracter personal în Uniunea Europeană (00053/2018/LEX - C8-0469/2018 - 2017/0228(COD))

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind recunoașterea reciprocă a ordinelor de indisponibilizare și de confiscare (00038/2018/LEX - C8-0468/2018 - 2016/0412(COD))

- Directiva Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2010/13/UE privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale) având în vedere evoluția realităților pieței (00033/2018/LEX - C8-0467/2018 - 2016/0151(COD))

°
° ° °

A intervenit Jerzy Buzek qui revient sur la déclaration du Président concernant les célébrations pour le centenaire de la fin de la Première Guerre Mondiale.


11. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie:

- Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind mobilizarea Instrumentului de flexibilitate pentru finanțarea măsurilor bugetare imediate în scopul de a aborda provocările actuale în materie de migrație, fluxuri de refugiați și amenințări la adresa securității (COM(2018)0708 - C8-0437/2018 - 2018/2245(BUD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

aviz :

LIBE

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Regatul Maroc cu privire la modificarea protocoalelor nr. 1 și 4 la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Regatul Maroc, pe de altă parte (10593/2018 - C8-0463/2018 - 2018/0256(NLE))

retrimis

comisiei competente :

INTA

aviz :

AFET, AGRI, PECH

- Modificarea Statutului BEI (13166/2018 - C8-0464/2018 - 2018/0811(CNS))

retrimis

comisiei competente :

AFCO

aviz :

BUDG, ECON

- Propunere de numire în funcția de președinte al Consiliului de supraveghere al mecanismului unic de supraveghere (N8-0120/2018 - C8-0466/2018 - 2018/0905(NLE))

retrimis

comisiei competente :

ECON

2) de comisiile parlamentare:

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente (COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD)) - AGRI - Raportor: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare și corectare a Regulamentului (UE) nr. 167/2013 privind omologarea și supravegherea pieței vehiculelor agricole și forestiere (COM(2018)0289 - C8-0183/2018 - 2018/0142(COD)) - IMCO - Raportor: Nicola Danti (A8-0318/2018)

- Raport referitor la punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Georgia (2017/2282(INI)) - AFET - Raportor: Andrejs Mamikins (A8-0320/2018)

- Raport referitor la punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Moldova (2017/2281(INI)) - AFET - Raportor: Petras Auštrevičius (A8-0322/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind instalațiile portuare de preluare pentru descărcarea deșeurilor provenite de la nave, de abrogare a Directivei 2000/59/CE și de modificare a Directivei 2009/16/CE și a Directivei 2010/65/UE (COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD)) - TRAN - Raportoare: Gesine Meissner (A8-0326/2018)

- Raport referitor la asistența pentru dezvoltare acordată de UE în domeniul educației (2018/2081(INI)) - DEVE - Raportor: Vincent Peillon (A8-0327/2018)

- Raport conținând recomandări adresate Comisiei privind vizele umanitare (2017/2270(INL)) - LIBE - Raportor: Juan Fernando López Aguilar (A8-0328/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de punere în aplicare a clauzelor de salvgardare și a altor mecanisme care permit retragerea temporară a preferințelor aferente anumitor acorduri încheiate între Uniunea Europeană și anumite țări terțe (COM(2018)0206 - C8-0158/2018 - 2018/0101(COD)) - INTA - Raportor: Christofer Fjellner (A8-0330/2018)

- Raport referitor la Raportul Comisiei privind Serbia pe 2018 (SWD(2018)0152 - 2018/2146(INI)) - AFET - Raportor: David McAllister (A8-0331/2018)

- Raport referitor la Raportul Comisiei pe 2018 privind Kosovo (SWD(2018)0156 - 2018/2149(INI)) - AFET - Raportor: Igor Šoltes (A8-0332/2018)

- Raport referitor la Raportul Comisiei privind Albania pe 2018 (SWD(2018)0151 - 2018/2147(INI)) - AFET - Raportor: Knut Fleckenstein (A8-0334/2018)

- Raport referitor la exporturile de arme: punerea în aplicare a Poziției comune 2008/944/PESC (2018/2157(INI)) - AFET - Raportoare: Sabine Lösing (A8-0335/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind poluanții organici persistenți (reformare) (COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)) - ENVI - Raportoare: Julie Girling (A8-0336/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui plan multianual pentru stocurile de pești pelagici mici din Marea Adriatică și pentru activitățile de pescuit care exploatează aceste stocuri (COM(2017)0097 - C8-0095/2017 - 2017/0043(COD)) - PECH - Raportoare: Ruža Tomašić (A8-0337/2018)

- Raport referitor la digitalizarea pentru dezvoltare: reducerea sărăciei prin tehnologie (2018/2083(INI)) - DEVE - Raportor: Bogdan Brunon Wenta (A8-0338/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar (reformare) (COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD)) - TRAN - Raportor: Bogusław Liberadzki (A8-0340/2018)

- Raport referitor la Raportul Comisiei pe 2018 privind fosta Republică iugoslavă a Macedoniei (SWD(2018)0154 - 2018/2145(INI)) - AFET - Raportor: Ivo Vajgl (A8-0341/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 în vederea prelungirii utilizării tranzitorii a altor mijloace decât tehnicile de prelucrare electronică a datelor prevăzute în Codul vamal al Uniunii (COM(2018)0085 - C8-0097/2018 - 2018/0040(COD)) - IMCO - Raportor: Jasenko Selimovic (A8-0342/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 168/2013 în ceea ce privește aplicarea etapei Euro 5 pentru omologarea de tip a vehiculelor cu două sau trei roți și a cvadriciclurilor (COM(2018)0137 - C8-0120/2018 - 2018/0065(COD)) - IMCO - Raportor: Daniel Dalton (A8-0346/2018)

- Raport referitor la serviciile de îngrijire în UE pentru îmbunătățirea egalității de gen (2018/2077(INI)) - FEMM - Raportoare: Sirpa Pietikäinen (A8-0352/2018)

- Raport referitor la standardele minime pentru minorități în UE (2018/2036(INI)) - LIBE - Raportor: József Nagy (A8-0353/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a standardelor de performanță privind emisiile de CO2 pentru vehiculele grele noi (COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)) - ENVI - Raportor: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă în Uniunea Europeană (COM(2017)0797 - C8-0006/2018 - 2017/0355(COD)) - EMPL - Raportor: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

- Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru acordarea de asistență Letoniei (COM(2018)0658 - C8-0416/2018 - 2018/2230(BUD)) - BUDG - Raportoare: Inese Vaidere (A8-0357/2018)

- Raport interimar referitor la cadrul financiar multianual 2021-2027 – Poziția Parlamentului în vederea încheierii unui acord (2018/0166R(APP)) - BUDG - Raportoare: Isabelle Thomas, Jan Olbrycht, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez (A8-0358/2018)


12. Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)

Următoarea întrebare cu solicitare de răspuns oral urmată de o dezbatere a fost înscrisă pe ordinea de zi (articolul 128 din Regulamentul de procedură):

—   (O-000088/2018) adresată de Alojz Peterle, Daciana Octavia Sârbu, Jadwiga Wiśniewska, Frédérique Ries, Merja Kyllönen, Michèle Rivasi, Mireille D'Ornano și Sylvie Goddyn, în numele Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, Comisiei: Boala Lyme (borelioza) (B8-0417/2018).


13. Ordinea lucrărilor

Proiectul definitiv de ordine de zi al ședinței plenare din noiembrie I 2018 (PE 630.251/PDOJ) a fost distribuit și au fost propuse următoarele modificări (articolul 149a din Regulamentul de procedură):

°
° ° °

Au intervenit: Ana Miranda, Sajjad Karim, José Blanco López, Notis Marias și Piernicola Pedicini (Președintele a adus clarificări).

°
° ° °

Miercuri

După consultarea grupurilor politice, Președintele a propus modificarea următoare:

- Declarația Vicepreședintei Comisiei/ Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind „Cazul Asiei Bibi și situația minorităților religioase din Pakistanˮ (punctul 78 din PDOJ) est amânată pentru o perioadă de sesiune ulterioară.

Parlamentul a aprobat propunerea.

Luni

Solicitare din partea Grupului ECR de a include ca al patrulea punct pe ordinea de zi declarațiile Consiliului și Comisiei privind „Albania: în special cazul încălcării drepturilor minorității etnice grecești din Epirusul de Nord și asasinarea lui Konstantinos Katsifas”. Dezbaterea va fi încheiată prin depunerea de propuneri de rezoluție, care vor fi supuse la vot joi.

Au intervenit: Notis Marias, în numele Grupului ECR, care a motivat cererea, (Președintele pentru a-i solicita clarificări lui Notis Marias, care i-a răspuns), și Knut Fleckenstein, în numele Grupului S&D, împotriva cererii.

Prin vot prin apel nominal (48 pentru, 208 împotrivă, 200 abțineri), Parlamentul a respins cererea.

Marți, Joi

Nu s-a propus nicio modificare.

°
° ° °

Ordinea lucrărilor a fost astfel stabilită.

A PREZIDAT: Evelyne GEBHARDT
Vicepreședintă


14. Eficiența energetică ***I - Guvernanța uniunii energetice ***I - Promovarea utilizării energiei din surse regenerabile ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2012/27/UE privind eficiența energetică [COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Miroslav Poche (A8-0391/2017)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind guvernanța uniunii energetice, de modificare a Directivei 94/22/CE, a Directivei 98/70/CE, a Directivei 2009/31/CE, a Regulamentului (CE) nr. 663/2009, a Regulamentului (CE) nr. 715/2009, a Directivei 2009/73/CE, a Directivei 2009/119/CE a Consiliului, a Directivei 2010/31/UE, a Directivei 2012/27/UE, a Directivei 2013/30/UE și a Directivei (UE) 2015/652 a Consiliului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 [COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportori: Michèle Rivasi și Jakop Dalunde (A8-0402/2017)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (reformare) [COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: José Blanco López (A8-0392/2017)

Deabaterea a avut loc la 15 ianuarie 2018 (punctul 12 al PV din 15.1.2018).

Chestiunea a fost retransmisă comisiei competente, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, la 17 ianuarie 2018 (punctul 10.5 al PV din 17.1.2018, punctul 10.6 al PV din 17.1.2018 și punctul 10.4 al PV din 17.1.2018).

Miroslav Poche, Michèle Rivasi, Jakop Dalunde și José Blanco López și-au prezentat rapoartele.

A intervenit Miguel Arias Cañete (membru al Comisiei).

Au intervenit Florent Marcellesi (raportorul pentru aviz al Comisiei DEVE), Jytte Guteland (raportoarea pentru aviz a Comisiei ENVI), Bas Eickhout (raportorul pentru aviz al Comisiei ENVI), Jan Huitema (raportorul pentru aviz al Comisiei AGRI), Marijana Petir (raportoarea pentru aviz a Comisiei AGRI), Eleonora Evi (raportoarea pentru aviz a Comisiei PETI), Markus Pieper, în numele Grupului PPE, Kathleen Van Brempt, în numele Grupului S&D, Anneleen Van Bossuyt, în numele Grupului ECR, Morten Helveg Petersen, în numele Grupului ALDE, Benedek Jávor, în numele Grupului Verts/ALE, Merja Kyllönen, în numele Grupului GUE/NGL, Dario Tamburrano, în numele Grupului EFDD, Christelle Lechevalier, în numele Grupului ENF, și Dobromir Sośnierz, neafiliat.

A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă

Au intervenit Angélique Delahaye, Theresa Griffin, Evžen Tošenovský, Fredrick Federley, Yannick Jadot, Paloma López Bermejo, Julia Reid, Olaf Stuger, Lampros Fountoulis, Jerzy Buzek, Carlos Zorrinho, Jadwiga Wiśniewska, Pavel Telička, Lynn Boylan, Diane James, Bendt Bendtsen, Jo Leinen, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Paul Rübig, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anneli Jäätteenmäki, Paul Rübig, Martina Werner, Ryszard Czarnecki, Gesine Meissner, Peter Liese, Flavio Zanonato, Jozo Radoš, Andrzej Grzyb, Adam Gierek, Lefteris Christoforou, Peter Kouroumbashev și Seán Kelly.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Notis Marias, Franc Bogovič și Ruža Tomašić.

Au intervenit Miguel Arias Cañete, Michèle Rivasi și Jakop Dalunde.

A PREZIDAT: Heidi HAUTALA
Vicepreședintă

A intervenit José Blanco López.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 4.3 al PV din 13.11.2018, punctul 4.4 al PV din 13.11.2018 și punctul 4.5 al PV din 13.11.2018.


15. Plan multianual pentru stocurile de pești pelagici mici din Marea Adriatică și pentru activitățile de pescuit care exploatează aceste stocuri ***I (dezbatere)

Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui plan multianual pentru stocurile de pești pelagici mici din Marea Adriatică și pentru activitățile de pescuit care exploatează aceste stocuri [COM(2017)0097 - C8-0095/2017 - 2017/0043(COD)] - Comisia pentru pescuit. Raportoare: Ruža Tomašić (A8-0337/2018)

Ruža Tomašić și-a prezentat raportul.

A intervenit Karmenu Vella (membru al Comisiei).

Au intervenit: Elisabetta Gardini, în numele Grupului PPE, Nicola Caputo, în numele Grupului S&D, Czesław Hoc, în numele Grupului ECR, Norica Nicolai, în numele Grupului ALDE, Marco Affronte, în numele Grupului Verts/ALE, Anja Hazekamp, în numele Grupului GUE/NGL, Rosa D'Amato, în numele Grupului EFDD, Jarosław Wałęsa, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Mireille D'Ornano, Werner Kuhn și Isabelle Thomas.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Seán Kelly și Igor Šoltes.

Au intervenit: Karmenu Vella și Ruža Tomašić.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 4.6 al PV din 13.11.2018.


16. Inundațiile din Europa (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Inundațiile din Europa (2018/2928(RSP))

Corina Crețu (membră a Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Herbert Dorfmann, în numele Grupului PPE, Michela Giuffrida, în numele Grupului S&D, Remo Sernagiotto, în numele Grupului ECR, Bronis Ropė, în numele Grupului Verts/ALE, Eleonora Forenza, în numele Grupului GUE/NGL, Mara Bizzotto, în numele Grupului ENF, și Konstantinos Papadakis, neafiliat.

A intervenit Corina Crețu.

Dezbaterea s-a încheiat.


17. Standardele minime pentru minorități în UE (prezentare succintă)

Raport referitor la standardele minime pentru minorități în UE [2018/2036(INI)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: József Nagy (A8-0353/2018)

József Nagy a făcut prezentarea.

A PREZIDAT: Lívia JÁRÓKA
Vicepreședintă

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Andrea Bocskor, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Indrek Tarand, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Andrejs Mamikins, Eleftherios Synadinos, Csaba Sógor, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Lampros Fountoulis, Stanislav Polčák, Marek Jurek, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Andrejs Mamikins, Georgios Epitideios, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Csaba Sógor, Sotirios Zarianopoulos și Pirkko Ruohonen-Lerner.

A intervenit Corina Crețu (membră a Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 4.8 al PV din 13.11.2018.


18. Digitalizarea pentru dezvoltare: reducerea sărăciei prin tehnologie (prezentare succintă)

Raport referitor la digitalizarea pentru dezvoltare: reducerea sărăciei prin tehnologie [2018/2083(INI)] - Comisia pentru dezvoltare. Raportor: Bogdan Brunon Wenta (A8-0338/2018)

Bogdan Brunon Wenta a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michaela Šojdrová, Maria Gabriela Zoană și Notis Marias.

A intervenit Corina Crețu (membră a Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 4.9 al PV din 13.11.2018.


19. Asistența pentru dezvoltare acordată de UE în domeniul educației (prezentare succintă)

Raport referitor la asistența pentru dezvoltare acordată de UE în domeniul educației [2018/2081(INI)] - Comisia pentru dezvoltare. Raportor: Vincent Peillon (A8-0327/2018)

Vincent Peillon a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová, Alex Mayer și Notis Marias.

A intervenit Corina Crețu (membră a Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 4.2 al PV din 13.11.2018.


20. Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante

Au luat cuvântul, în conformitate cu articolul 163 din Regulamentul de procedură, pentru intervenții de un minut, următorii deputați, care doresc să atragă atenția Parlamentului în special asupra unor chestiuni politice importante:

Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Eleni Theocharous, Jasenko Selimovic, Miroslavs Mitrofanovs, Martina Anderson, Mario Borghezio, Dobromir Sośnierz, Daniel Buda, Alex Mayer, Notis Marias, Ana Miranda, Kateřina Konečná, Gilles Lebreton, Anna Záborská, Claudia Țapardel, Jordi Solé, Xabier Benito Ziluaga, Stanislav Polčák, Wajid Khan, Josep-Maria Terricabras, Lynn Boylan, Csaba Sógor, Giuseppe Ferrandino, Maria Gabriela Zoană, Răzvan Popa, Rory Palmer și Andrejs Mamikins.


21. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 630.251/OJMA).


22. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 22.44.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

Secretar General

Vicepreședinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Beňová, Berès, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McClarkin, McGuinness, Macovei, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Padar, Paet, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vaughan, Vautmans, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Atkinson, Bours, Crowley, Dohrmann, Fotyga, Guoga, Händel, Łybacka, Monteiro de Aguiar, Ní Riada, Ożóg, Parker, Patriciello, Ponga, Torres Martínez

Ultima actualizare: 27 februarie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate