Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/0166R(APP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0358/2018

Předložené texty :

A8-0358/2018

Rozpravy :

PV 13/11/2018 - 2
CRE 13/11/2018 - 2

Hlasování :

PV 14/11/2018 - 14.1
CRE 14/11/2018 - 14.1
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0449

Zápis
Úterý, 13. listopadu 2018 - Štrasburk

2. Průběžná zpráva o víceletém finančním rámci na období 2021–2027 – postoj Parlamentu ohledně uzavření dohody (rozprava)
Doslovné záznamy

Průběžná zpráva o víceletém finančním rámci na období 2021–2027 – postoj Parlamentu ohledně uzavření dohody [2018/0166R(APP)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajové: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski a Gérard Deprez (A8-0358/2018)

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski a Jean Arthuis, kterým je zastoupen Gérard Deprez, uvedli zprávu.

Vystoupili: Karoline Edtstadler (úřadující předsedkyně Rady) a Günther Oettinger (člen Komise).

Vystoupili: Željana Zovko (zpravodajka výboru DEVE), Helmut Scholz (zpravodaj výboru INTA), Inés Ayala Sender (zpravodajka výboru CONT), Gerben-Jan Gerbrandy (zpravodaj výboru CONT), Brando Benifei (zpravodaj výboru EMPL), Ivo Belet (zpravodaj výboru ENVI), Dominique Riquet (zpravodaj výboru TRAN), Derek Vaughan (zpravodaj výboru REGI), Fabio Massimo Castaldo (zpravodaj výboru AFCO), Iratxe García Pérez (zpravodajka výboru FEMM), José Manuel Fernandes za skupinu PPE, Eider Gardiazabal Rubial za skupinu S&D, Bernd Kölmel za skupinu ECR, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Paul Rübig, Nils Torvalds za skupinu ALDE, Jordi Solé za skupinu Verts/ALE, Younous Omarjee za skupinu GUE/NGL, Raymond Finch za skupinu EFDD, Marco Zanni za skupinu ENF, Sotirios Zarianopoulos – nezařazený poslanec, Marian-Jean Marinescu, Daniele Viotti, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Huitema, Helga Trüpel, Xabier Benito Ziluaga, Rolandas Paksas, André Elissen, Zoltán Balczó, Paul Rübig, Eric Andrieu, Richard Sulík, Pavel Telička, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, Indrek Tarand, Marie-Pierre Vieu, Laura Agea, Barbara Kappel, Czesław Adam Siekierski, Maria João Rodrigues, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bill Etheridge, Nedzhmi Ali, Miguel Viegas, Inese Vaidere, Mercedes Bresso, Jasenko Selimovic, Lefteris Christoforou, John Howarth, Siegfried Mureşan, Karine Gloanec Maurin a Lambert van Nistelrooij.

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

Vystoupili: Vladimír Maňka, Andrey Novakov, Giorgos Grammatikakis, Tamás Deutsch, Peter Jahr (zpravodaj výboru AGRI) a Jerzy Buzek (zpravodaj výboru ITRE).

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Milan Zver, Maria Grapini, Bill Etheridge, Franz Obermayr, Seán Kelly, Costas Mavrides, Francisco José Millán Mon, Răzvan Popa, Patricija Šulin, Maria Spyraki, Mairead McGuinness a Ivana Maletić.

Vystoupili: Günther Oettinger, Karoline Edtstadler, Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski a Jean Arthuis.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 14.1 zápisu ze dne 14.11.2018.

(Denní zasedání bylo před hlasováním přerušeno v 11:45.)

Poslední aktualizace: 7. února 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí