Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/0166R(APP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0358/2018

Indgivne tekster :

A8-0358/2018

Forhandlinger :

PV 13/11/2018 - 2
CRE 13/11/2018 - 2

Afstemninger :

PV 14/11/2018 - 14.1
CRE 14/11/2018 - 14.1
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0449

Protokol
Tirsdag den 13. november 2018 - Strasbourg

2. Interimsbetænkning om FFR 2021-2027 - Parlamentets holdning med henblik på en aftale (forhandling)
CRE

Interimsbetænkning om FFR 2021-2027 - Parlamentets holdning med henblik på en aftale [2018/0166R(APP)] - Budgetudvalget. Ordførere: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski og Gérard Deprez (A8-0358/2018)

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski og Jean Arthuis (stedfortræder for ordføreren Gérard Deprez) forelagde betænkningen.

Talere Karoline Edtstadler (formand for Rådet) og Günther Oettinger (medlem af Kommissionen).

Talere Željana Zovko (ordfører for udtalelse fra DEVE), Helmut Scholz (ordfører for udtalelse fra INTA), Inés Ayala Sender (ordfører for udtalelse fra CONT), Gerben-Jan Gerbrandy (ordfører for udtalelse fra CONT), Brando Benifei (ordfører for udtalelse fra EMPL), Ivo Belet (ordfører for udtalelse fra ENVI), Dominique Riquet (ordfører for udtalelse fra TRAN), Derek Vaughan (ordfører for udtalelse fra REGI), Fabio Massimo Castaldo (ordfører for udtalelse fra AFCO), Iratxe García Pérez (ordfører for udtalelse fra FEMM), José Manuel Fernandes for PPE-Gruppen, Eider Gardiazabal Rubial for S&D-Gruppen, Bernd Kölmel for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paul Rübig, Nils Torvalds for ALDE-Gruppen, Jordi Solé for Verts/ALE-Gruppen, Younous Omarjee for GUE/NGL-Gruppen, Raymond Finch for EFDD-Gruppen, Marco Zanni for ENF-Gruppen, Sotirios Zarianopoulos, løsgænger, Marian-Jean Marinescu, Daniele Viotti, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Huitema, Helga Trüpel, Xabier Benito Ziluaga, Rolandas Paksas, André Elissen, Zoltán Balczó, Paul Rübig, Eric Andrieu, Richard Sulík, Pavel Telička, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, Indrek Tarand, Marie-Pierre Vieu, Laura Agea, Barbara Kappel, Czesław Adam Siekierski, Maria João Rodrigues, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bill Etheridge, Nedzhmi Ali, Miguel Viegas, Inese Vaidere, Mercedes Bresso, Jasenko Selimovic, Lefteris Christoforou, John Howarth, Siegfried Mureşan, Karine Gloanec Maurin og Lambert van Nistelrooij.

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

Talere Vladimír Maňka, Andrey Novakov, Giorgos Grammatikakis, Tamás Deutsch, Peter Jahr (ordfører for udtalelse fra AGRI) og Jerzy Buzek (ordfører for udtalelse fra ITRE).

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Milan Zver, Maria Grapini, Bill Etheridge, Franz Obermayr, Seán Kelly, Costas Mavrides, Francisco José Millán Mon, Răzvan Popa, Patricija Šulin, Maria Spyraki, Mairead McGuinness og Ivana Maletić.

Talere Günther Oettinger, Karoline Edtstadler, Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski og Jean Arthuis.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 14.1 i protokollen af 14.11.2018.

(Mødet udsat kl. 11.45 i afventning af afstemningstiden.)

Seneste opdatering: 7. februar 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik