Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0375(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0402/2017

Ingivna texter :

A8-0402/2017

Debatter :

PV 15/01/2018 - 12
CRE 15/01/2018 - 12
PV 12/11/2018 - 14
CRE 12/11/2018 - 14

Omröstningar :

PV 17/01/2018 - 10.6
CRE 17/01/2018 - 10.6
Röstförklaringar
PV 13/11/2018 - 4.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0011
P8_TA(2018)0443

Protokoll
Tisdagen den 13 november 2018 - Strasbourg

4.4. Styrningen av energiunionen ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om styrningen av energiunionen och om ändring av direktiv 94/22/EG, direktiv 98/70/EG, direktiv 2009/31/EG, förordning (EG) nr 663/2009, förordning (EG) nr 715/2009, direktiv 2009/73/EG, rådets direktiv 2009/119/EG, direktiv 2010/31/EU, direktiv 2012/27/EU, direktiv 2013/30/EU och rådets direktiv (EU) 2015/652 och om upphävande av förordning (EU) nr 525/2013 [COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Michèle Rivasi och Jakop Dalunde (A8-0402/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2018)0443)

Senaste uppdatering: 7 februari 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy