Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 13. listopadu 2018 - Štrasburk

4.7. Právní stát v Rumunsku (hlasování)

Prohlášení Rady a Komise: Právní stát v Rumunsku (2018/2844(RSP))

Rozprava se konala dne3. října 2018 (bod 3 zápisu ze dne 3.10.2018).

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Roberta Metsola za skupinu PPE, Josef Weidenholzer za skupinu S&D, Sophia in ’t Veld a Cecilia Wikström za skupinu ALDE, Judith Sargentini, Eva Joly, Benedek Jávor, Reinhard Bütikofer a Bodil Valero za skupinu Verts/ALE, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Malin Björk, Sofia Sakorafa, Emmanuel Maurel a Younous Omarjee za skupinu GUE/NGL a Monica Macovei o právním státě v Rumunsku (2018/2844(RSP)) (B8-0522/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0446)

Poslední aktualizace: 7. února 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí