Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Utorak, 13. studenog 2018. - Strasbourg

4.7. Vladavina prava u Rumunjskoj (glasovanje)

Izjave Vijeća i Komisije: Vladavina prava u Rumunjskoj (2018/2844(RSP))

Rasprava je održana 3. listopada 2018. (točka 3 zapisnika od 3.10.2018.).

Prijedlog rezolucije koji se podnosi na osnovi članka 123. stavka 2. Poslovnika i kojim se zaključuje rasprava:

—   Roberta Metsola, u ime Kluba PPE, Josef Weidenholzer, u ime Kluba S&D, Sophia in ’t Veld et Cecilia Wikström, u ime Kluba ALDE, Judith Sargentini, Eva Joly, Benedek Jávor, Reinhard Bütikofer i Bodil Valero, u ime Kluba Verts/ALE, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Malin Björk, Sofia Sakorafa, Emmanuel Maurel i Younous Omarjee, u ime Kluba GUE/NGL i Monica Macovei, o vladavini prava u Rumunjskoj (2018/2844(RSP)) (B8-0522/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)0446)

Posljednje ažuriranje: 7. veljače 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti