Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2018. november 13., Kedd - Strasbourg

4.7. A jogállamiság Romániában (szavazás)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A jogállamiság Romániában (2018/2844(RSP))

A vita időpontja: 2018. október 3. (2018.10.3-i jegyzőkönyv, 3. pont ).

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

—   Roberta Metsola, a PPE képviselőcsoport nevében, Josef Weidenholzer, az S&D képviselőcsoport nevében, Sophia in ’t Veld és Cecilia Wikström, az ALDE képviselőcsoport nevében, Judith Sargentini, Eva Joly, Benedek Jávor, Reinhard Bütikofer és Bodil Valero, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Malin Björk, Sofia Sakorafa, Emmanuel Maurel és Younous Omarjee, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében és Monica Macovei, a jogállamiságról Romániában (2018/2844(RSP)) (B8-0522/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0446)

Utolsó frissítés: 2019. február 7.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat