Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Antradienis, 2018 m. lapkričio 13 d. - Strasbūras

4.7. Teisės viršenybė Rumunijoje (balsavimas)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Teisės viršenybė Rumunijoje (2018/2844(RSP))

Diskusijos vyko 2018 spalio 3 d. (2018 10 03 protokolo 3 punktas).

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Roberta Metsola PPE frakcijos vardu, Josef Weidenholzer S&D frakcijos vardu, Sophia in ’t Veld ir Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu, Judith Sargentini, Eva Joly, Benedek Jávor, Reinhard Bütikofer ir Bodil Valero Verts/ALE frakcijos vardu, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Malin Björk, Sofia Sakorafa, Emmanuel Maurel ir Younous Omarjee GUE/NGL frakcijos vardu ir Monica Macovei – dėl teisės viršenybės Rumunijoje (2018/2844(RSP)) (B8-0522/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0446)

Atnaujinta: 2019 m. vasario 7 d.Teisinė informacija - Privatumo politika