Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 13 november 2018 - Straatsburg

4.7. De rechtsstaat in Roemenië (stemming)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: De rechtsstaat in Roemenië (2018/2844(RSP))

Het debat heeft plaatsgevonden op3 oktober 2018 (punt 3 van de notulen van 3.10.2018).

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Roberta Metsola, namens de PPE-Fractie, Josef Weidenholzer, namens de S&D-Fractie, Sophia in ’t Veld en Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie, Judith Sargentini, Eva Joly, Benedek Jávor, Reinhard Bütikofer en Bodil Valero, namens de Verts/ALE-Fractie, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Malin Björk, Sofia Sakorafa, Emmanuel Maurel en Younous Omarjee, namens de GUE/NGL-Fractie en Monica Macovei, over de rechtsstaat in Roemenië (2018/2844(RSP)) (B8-0522/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0446)

Laatst bijgewerkt op: 7 februari 2019Juridische mededeling - Privacybeleid