Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 13 listopada 2018 r. - Strasburg

4.7. Praworządność w Rumunii (głosowanie)

Oświadczenia Rady i Komisji: Praworządność w Rumunii (2018/2844(RSP))

Debata odbyła się dnia 3 października 2018 r. (pkt 3 protokołu z dnia 3.10.2018).

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Roberta Metsola, w imieniu grupy PPE, Josef Weidenholzer, w imieniu grupy S&D, Sophia in ’t Veld i Cecilia Wikström, w imieniu grupy ALDE, Judith Sargentini, Eva Joly, Benedek Jávor, Reinhard Bütikofer i Bodil Valero, w imieniu grupy Verts/ALE, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Malin Björk, Sofia Sakorafa, Emmanuel Maurel i Younous Omarjee, w imieniu grupy GUE/NGL, oraz Monica Macovei, w sprawie praworządności w Rumunii (2018/2844(RSP)) (B8-0522/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0446)

Ostatnia aktualizacja: 7 lutego 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności