Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 13 noiembrie 2018 - Strasbourg

4.7. Statul de drept în România (vot)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Statul de drept în România (2018/2844(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 3 octombrie 2018 (punctul 3 al PV din 3.10.2018).

Propunere de rezoluție depusă, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Roberta Metsola, în numele Grupului PPE, Josef Weidenholzer, în numele Grupului S&D, Sophia in ’t Veld și Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE, Judith Sargentini, Eva Joly, Benedek Jávor, Reinhard Bütikofer și Bodil Valero, în numele Grupului Verts/ALE, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Malin Björk, Sofia Sakorafa, Emmanuel Maurel et Younous Omarjee, în numele Grupului GUE/NGL și Monica Macovei, referitoare la statul de drept în România (2018/2844(RSP)) (B8-0522/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0446)

Ultima actualizare: 7 februarie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate