Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 13. novembra 2018 - Štrasburg

4.7. Právny štát v Rumunsku (hlasovanie)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Právny štát v Rumunsku (2018/2844(RSP))

Rozprava sa uskutočnila 3. októbra 2018 (bod 3 zápisnice zo dňa 3.10.2018).

Návrh uznesenia predložený na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Roberta Metsola, v mene skupiny PPE, Josef Weidenholzer, v mene skupiny S&D, Sophia in ’t Veld et Cecilia Wikström, v mene skupiny ALDE, Judith Sargentini, Eva Joly, Benedek Jávor, Reinhard Bütikofer a Bodil Valero, v mene skupiny Verts/ALE, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Malin Björk, Sofia Sakorafa, Emmanuel Maurel a Younous Omarjee, v mene skupiny GUE/NGL a Monica Macovei, o právnom štáte v Rumunsku (2018/2844(RSP)) (B8-0522/2018)

(potrebná jednoduchá väčšina)
(podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý (P8_TA(2018)0446)

Posledná úprava: 7. februára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia