Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Torek, 13. november 2018 - Strasbourg

4.7. Pravna država v Romuniji (glasovanje)

Izjavi Sveta in Komisije: Pravna država v Romuniji (2018/2844(RSP))

Razprava je potekala dne 3. oktobra 2018 (točka 3 zapisnika z dne 3.10.2018).

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   Roberta Metsola, v imenu skupine PPE, Josef Weidenholzer, v imenu skupine S&D, Sophia in ’t Veld in Cecilia Wikström, v imenu skupine ALDE, Judith Sargentini, Eva Joly, Benedek Jávor, Reinhard Bütikofer in Bodil Valero, v imenu skupine Verts/ALE, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Malin Björk, Sofia Sakorafa, Emmanuel Maurel in Younous Omarjee, v imenu skupine GUE/NGL in Monica Macovei, o pravni državi v Romuniji (2018/2844(RSP)) (B8-0522/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0446)

Zadnja posodobitev: 7. februar 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov