Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 13 listopada 2018 r. - Strasburg

8. Debata z kanclerz Niemiec Angelą Merkel na temat przyszłości Europy (debata)
Pełne sprawozdanie

Debata z kanclerz Niemiec Angelą Merkel na temat przyszłości Europy (2018/2733(RSP))

Przewodniczący wygłosił krótkie oświadczenie tytułem wprowadzenia do debaty.

Głos zabrała Angela Merkel (kanclerz Republiki Federalnej Niemiec).

Głos zabrał Jean-Claude Juncker (przewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Udo Bullmann w imieniu grupy S&D, Ryszard Antoni Legutko w imieniu grupy ECR, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Ska Keller w imieniu grupy Verts/ALE, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, Nigel Farage w imieniu grupy EFDD, Marcus Pretzell w imieniu grupy ENF i Martin Sonneborn niezrzeszony.

Głos zabrała Angela Merkel.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Daniel Caspary, Nikos Androulakis, David Campbell Bannerman, Cecilia Wikström, Bernard Monot, Mario Borghezio, Lampros Fountoulis, Lívia Járóka, Massimiliano Salini, Heidi Hautala, Jo Leinen, Stelios Kouloglou, Gerard Batten, Bruno Gollnisch, Herbert Dorfmann, Dennis Radtke, Tibor Szanyi, David Coburn, Georgios Epitideios, Françoise Grossetête, Paul Rübig, Carlos Zorrinho, Esther de Lange, Javi López, Salvatore Cicu, Elena Valenciano i Dariusz Rosati.

Głos zabrała Angela Merkel.

Debata została zamknięta.

PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAŞCU
Wiceprzewodniczący

Ostatnia aktualizacja: 7 lutego 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności