Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 13 ноември 2018 г. - Страсбург

10. Искане за снемане на имунитет

Компетентните гръцки органи предадоха искане за снемане на имунитета на Georgios Epitideios, Lampros Fountoulis и Eleftherios Synadinos, с оглед на започване на наказателни производства срещу тях.

В съответствие с член 9, параграф 1 от Правилника за дейността, искането се отнася до компетентата комисия, в случая комисията JURI.

Последно осъвременяване: 7 февруари 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност