Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2282(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A8-0320/2018

Разисквания :

PV 13/11/2018 - 11
CRE 13/11/2018 - 11

Гласувания :

PV 14/11/2018 - 14.9
CRE 14/11/2018 - 14.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0457

Протокол
Вторник, 13 ноември 2018 г. - Страсбург

11. Прилагане на споразумението за асоцииране между ЕС и Грузия - Прилагане на споразумението за асоцииране между ЕС и Молдова (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно прилагането на споразумението за асоцииране между ЕС и Грузия [2017/2282(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Andrejs Mamikins (A8-0320/2018)

Доклад относно прилагането на споразумението за асоцииране между ЕС и Молдова [2017/2281(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Petras Auštrevičius (A8-0322/2018)

Andrejs Mamikins и Petras Auštrevičius представиха докладите.

Изказа се Johannes Hahn (член на Комисията) от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се: Jaromír Štětina, от името на групата PPE, Victor Boştinaru, от името на групата S&D, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jaromír Štětina, Charles Tannock, от името на групата ECR, Norica Nicolai, от името на групата ALDE, Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, Dobromir Sośnierz, независим член на ЕП, Андрей Ковачев, Ana Gomes, Monica Macovei, Heidi Hautala, Siegfried Mureşan, Clare Moody, Ryszard Czarnecki, Cristian Dan Preda, Andi Cristea, Laurenţiu Rebega, Laima Liucija Andrikienė, Boris Zala, Eduard Kukan, David McAllister и Michaela Šojdrová.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Cristian-Silviu Buşoi, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Jean-Luc Schaffhauser, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Maria Gabriela Zoană и Sajjad Karim.

Изказаха се: Johannes Hahn, Andrejs Mamikins и Petras Auštrevičius.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 14.9 от протокола от 14.11.2018 г и точка 14.10 от протокола от 14.11.2018 г.

Последно осъвременяване: 7 февруари 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност