Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/2282(INI)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A8-0320/2018

Debatten :

PV 13/11/2018 - 11
CRE 13/11/2018 - 11

Stemmingen :

PV 14/11/2018 - 14.9
CRE 14/11/2018 - 14.9
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0457

Notulen
Dinsdag 13 november 2018 - Straatsburg

11. Uitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en Georgië - Uitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en Moldavië (debat)
Volledige verslagen

Verslag over de uitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en Georgië [2017/2282(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Andrejs Mamikins (A8-0320/2018)

Verslag over de uitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en Moldavië [2017/2281(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Petras Auštrevičius (A8-0322/2018)

Andrejs Mamikins en Petras Auštrevičius geven toelichting bij de verslagen.

Het woord wordt gevoerd door Johannes Hahn (lid van de Commissie) namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Jaromír Štětina, namens de PPE-Fractie, Victor Boştinaru, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Jaromír Štětina, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Norica Nicolai, namens de ALDE-Fractie, Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, Dobromir Sośnierz, niet-fractiegebonden lid, Andrey Kovatchev, Ana Gomes, Monica Macovei, Heidi Hautala, Siegfried Mureşan, Clare Moody, Ryszard Czarnecki, Cristian Dan Preda, Andi Cristea, Laurenţiu Rebega, Laima Liucija Andrikienė, Boris Zala, Eduard Kukan, David McAllister en Michaela Šojdrová.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Cristian-Silviu Buşoi, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Jean-Luc Schaffhauser, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Maria Gabriela Zoană en Sajjad Karim.

Het woord wordt gevoerd door Johannes Hahn, Andrejs Mamikins en Petras Auštrevičius.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 14.9 van de notulen van 14.11.2018 en punt 14.10 van de notulen van 14.11.2018.

Laatst bijgewerkt op: 7 februari 2019Juridische mededeling - Privacybeleid