Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2157(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0335/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0335/2018

Συζήτηση :

PV 13/11/2018 - 12
CRE 13/11/2018 - 12

Ψηφοφορία :

PV 14/11/2018 - 14.3
CRE 14/11/2018 - 14.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0451

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2018 - Στρασβούργο

12. Εξαγωγές όπλων: εφαρμογή της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με τις εξαγωγές όπλων: εφαρμογή της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ [2018/2157(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Sabine Lösing (A8-0335/2018)

Η Sabine Lösing παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Johannes Hahn (μέλος της Επιτροπής), εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

Παρεμβαίνουν οι Gilles Pargneaux, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Angel Dzhambazki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, και Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Pavel TELIČKA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Bodil Valero, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Miguel Urbán Crespo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, James Carver, μη εγγεγραμμένος, Tonino Picula, Monica Macovei, Jordi Solé, Σοφία Σακοράφα, Γεώργιος Επιτήδειος, Soraya Post και Ernest Urtasun.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Bogdan Andrzej Zdrojewski, Arne Lietz, Sajjad Karim, Νότης Μαριάς, Kateřina Konečná και Κώστας Μαυρίδης.

Παρεμβαίνουν οι Johannes Hahn και Sabine Lösing.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 14.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.11.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 7 Φεβρουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου