Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0063(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0057/2018

Внесени текстове :

A8-0057/2018

Разисквания :

PV 13/11/2018 - 13
CRE 13/11/2018 - 13

Гласувания :

PV 14/11/2018 - 14.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0452

Протокол
Вторник, 13 ноември 2018 г. - Страсбург

13. Предоставяне на по-големи възможности на органите за защита на конкуренцията и гарантиране на правилното функциониране на вътрешния пазар ***I (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на по-големи възможности на органите за защита на конкуренцията на държавите членки, за да бъдат по-ефективни в правоприлагането, и за гарантиране на правилното функциониране на вътрешния пазар [COM(2017)0142 - C8-0119/2017 - 2017/0063(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Andreas Schwab (A8-0057/2018)

Andreas Schwab представи доклада.

Изказа се Margrethe Vestager (член на Комисията).

Изказаха се: Ева Майдел (докладчик по становището на комисията IMCO), Markus Ferber, от името на групата PPE, Tibor Szanyi, от името на групата S&D, Jasenko Selimovic, от името на групата ALDE, Bronis Ropė, от името на групата Verts/ALE, Paloma López Bermejo, от името на групата GUE/NGL, Dariusz Rosati, Neena Gill, Othmar Karas и Doru-Claudian Frunzulică.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias и Stanislav Polčák.

Изказаха се: Margrethe Vestager и Andreas Schwab.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Lívia JÁRÓKA
Заместник-председател

Разискването приключи.

Гласуване: точка 14.4 от протокола от 14.11.2018 г.

Последно осъвременяване: 7 февруари 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност