Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/0063(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0057/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0057/2018

Keskustelut :

PV 13/11/2018 - 13
CRE 13/11/2018 - 13

Äänestykset :

PV 14/11/2018 - 14.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0452

Pöytäkirja
Tiistai 13. marraskuuta 2018 - Strasbourg

13. Kilpailuviranomaisten täytäntöönpanovalmiuksien parantaminen ja sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan varmistaminen ***I (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisten täytäntöönpanovalmiuksien parantamiseksi ja sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan varmistamiseksi [COM(2017)0142 - C8-0119/2017 - 2017/0063(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Andreas Schwab (A8-0057/2018)

Andreas Schwab esitteli mietinnön.

Margrethe Vestager (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Eva Maydell (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Markus Ferber PPE-ryhmän puolesta, Tibor Szanyi S&D-ryhmän puolesta, Jasenko Selimovic ALDE-ryhmän puolesta, Bronis Ropė Verts/ALE-ryhmän puolesta, Paloma López Bermejo GUE/NGL-ryhmän puolesta, Dariusz Rosati, Neena Gill, Othmar Karas ja Doru-Claudian Frunzulică.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias ja Stanislav Polčák.

Puheenvuorot: Margrethe Vestager ja Andreas Schwab.

Puhetta johti
varapuhemies Lívia JÁRÓKA

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.11.2018, kohta 14.4.

Päivitetty viimeksi: 7. helmikuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö