Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/0063(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0057/2018

Ingediende teksten :

A8-0057/2018

Debatten :

PV 13/11/2018 - 13
CRE 13/11/2018 - 13

Stemmingen :

PV 14/11/2018 - 14.4
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0452

Notulen
Dinsdag 13 november 2018 - Straatsburg

13. Toekenning van bevoegdheden aan mededingingsautoriteiten en waarborging van de goede werking van de interne markt ***I (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot toekenning van bevoegdheden aan de mededingingsautoriteiten van de lidstaten voor een doeltreffendere handhaving en ter waarborging van de goede werking van de interne markt [COM(2017)0142 - C8-0119/2017 - 2017/0063(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Andreas Schwab (A8-0057/2018)

Andreas Schwab leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Margrethe Vestager (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Eva Maydell (rapporteur voor advies van de Commissie IMCO), Markus Ferber, namens de PPE-Fractie, Tibor Szanyi, namens de S&D-Fractie, Jasenko Selimovic, namens de ALDE-Fractie, Bronis Ropė, namens de Verts/ALE-Fractie, Paloma López Bermejo, namens de GUE/NGL-Fractie, Dariusz Rosati, Neena Gill, Othmar Karas en Doru-Claudian Frunzulică.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias en Stanislav Polčák.

Het woord wordt gevoerd door Margrethe Vestager en Andreas Schwab.

VOORZITTER: Lívia JÁRÓKA
Ondervoorzitter

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 14.4 van de notulen van 14.11.2018.

Laatst bijgewerkt op: 7 februari 2019Juridische mededeling - Privacybeleid