Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/0063(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0057/2018

Teksty złożone :

A8-0057/2018

Debaty :

PV 13/11/2018 - 13
CRE 13/11/2018 - 13

Głosowanie :

PV 14/11/2018 - 14.4
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0452

Protokół
Wtorek, 13 listopada 2018 r. - Strasburg

13. Nadanie organom ochrony konkurencji państw członkowskich uprawnień oraz zapewnienie należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego ***I (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej nadania organom ochrony konkurencji państw członkowskich uprawnień w celu zapewnienia skuteczniejszego egzekwowania reguł konkurencji i należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego [COM(2017)0142 - C8-0119/2017 - 2017/0063(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Andreas Schwab (A8-0057/2018)

Andreas Schwab przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Margrethe Vestager (członkini Komisji).

Głos zabrali: Eva Maydell (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej IMCO), Markus Ferber w imieniu grupy PPE, Tibor Szanyi w imieniu grupy S&D, Jasenko Selimovic w imieniu grupy ALDE, Bronis Ropė w imieniu grupy Verts/ALE, Paloma López Bermejo w imieniu grupy GUE/NGL, Dariusz Rosati, Neena Gill, Othmar Karas i Doru-Claudian Frunzulică.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias i Stanislav Polčák.

Głos zabrali: Margrethe Vestager i Andreas Schwab.

PRZEWODNICTWO: Lívia JÁRÓKA
Wiceprzewodnicząca

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 14.4 protokołu z dnia 14.11.2018.

Ostatnia aktualizacja: 7 lutego 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności