Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/0063(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0057/2018

Predkladané texty :

A8-0057/2018

Rozpravy :

PV 13/11/2018 - 13
CRE 13/11/2018 - 13

Hlasovanie :

PV 14/11/2018 - 14.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0452

Zápisnica
Utorok, 13. novembra 2018 - Štrasburg

13. Posilnenie právomocí orgánov na ochranu hospodárskej súťaže a zabezpečenie riadneho fungovania vnútorného trhu ***I (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o posilnení právomocí orgánov na ochranu hospodárskej súťaže v členských štátoch na účely účinnejšieho presadzovania práva a zabezpečenia riadneho fungovania vnútorného trhu [COM(2017)0142 - C8-0119/2017 - 2017/0063(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Andreas Schwab (A8-0057/2018)

Andreas Schwab uviedol správu.

V rozprave vystúpila Margrethe Vestager (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Eva Maydell (spravodajkyňa výboru IMCO požiadaného o stanovisko), Markus Ferber v mene skupiny PPE, Tibor Szanyi v mene skupiny S&D, Jasenko Selimovic v mene skupiny ALDE, Bronis Ropė v mene skupiny Verts/ALE, Paloma López Bermejo v mene skupiny GUE/NGL, Dariusz Rosati, Neena Gill, Othmar Karas a Doru-Claudian Frunzulică.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias a Stanislav Polčák.

Vystúpili: Margrethe Vestager a Andreas Schwab.

PREDSEDNÍCTVO: Lívia JÁRÓKA
podpredsedníčka

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 14.4 zápisnice zo dňa 14.11.2018.

Posledná úprava: 7. februára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia